Skogbruk

Oppdatert 03.01.2022

Statsforvalterens oppgaver innenfor skogbruk er knyttet til den langsiktige forvaltningen av skog som ressurs for lønnsom næringsvirksomhet. I samarbeid med andre aktører er Statsforvalteren også engasjert i arbeidet for større verdiskaping basert på trevirke som råstoff.

Statsforvalteren skal være en pådriver for økt bruk av trevirke som bygningsmateriale og til produksjon av bioenergi. Det er også et viktig mål å bidra til at vi har en infrastruktur som kan sikre en effektiv og lønnsom hogst, samtidig som næringen tar hensyn til miljøet. Statsforvalteren gir veiledning og bistand til kommunene på områder som landbruksveier, skogskader, bioenergi, skogskjøtsel og miljøspørsmål. Andre arbeidsområder er koordinering av skogbruksplanleggingen i fylket, forvaltning av skogfondsordningen, tilskuddsforvaltning og kontrolloppgaver.

Vis mer

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Publisert 31.10.2022

Selektive hogstformer - hva er det, og hvor egner det seg?

Selektive og lukkede hogstformer får stadig økt fokus som en del av et stedstilpasset skogbruk. En ny veileder tar for seg hva dette er, og hvor det kan egne seg.


Publisert 31.10.2022

Forlengelse av tilskudd til opprydding av vindfall

Kommunene som har hatt driftstilskudd og veitilskudd til opprydding av vindfall, kan forlenge disse ordningene fram til sommeren 2023. Disse må gi oss tilbakemelding på om de ønsker å forlenge ordningene.


Publisert 11.10.2022

Ny versjon av ØKS

Det ble forrige uke sluppet en ny versjon av ØKS. Her er det blant annet gjort endringer for journalposttype på dokumenter som sendes fra ØKS og til/fra kommunens arkivsystemer. 


Publisert 04.10.2022

Ungskogpleie - vårt viktigste klimatiltak i skogbruket

Ungskogpleie er et viktig tiltak for å øke den økonomiske verdien av skogen. Men det er også en nøkkel for et stedstilpasset skogbruk, og et av våre viktigste klimatiltak i skogbruket.


Publisert 27.09.2022

Ny versjon av SKART er tilgjengelig

Kjente feil har nå blitt rettet i en ny versjon av SKART-appen.


Publisert 26.09.2022

Mye vindfall gjenstår å rydde opp

Ti måneder etter stormen 19. november pågår fortsatt oppryddingsarbeidet for fullt. 


Publisert 15.09.2022

Utlysning av fylkesinntrukne rentemidler i skogbruket for 2023

Her kan organisasjoner, institusjoner og enkeltpersoner som arbeider for å fremme interesse for eller utvikling av skogbruk, søke om økonomisk støtte. Søknadsfrist 1. desember 2022.


Publisert 09.08.2022

SKART-app for mer effektiv resultatkartlegging i skogbruket

Skogansvarlige i kommunene vil fra nå få mulighet til å registrere resultatkartlegging for skog og miljø ute i felt, ved bruk av den nye SKART-appen. 


Publisert 13.04.2022

Nettsidene våre for skogbruk i endring

Vi har nå samlet alle våre nettsaker om skogbruk på samme sted.


Publisert 13.04.2022

Presentasjoner og opptak fra webinaret Faglig påfyll om foryngelse

Her kan du se opptak fra webinaret som var 6. april 2022. Dette var del av kursserien vår Klimasmart skogbruk.