Mer inspirasjon fra Matgledekorpset

9. juni var det klart for det andre inspirasjonswebinaret med medlemmer av Matgledekorpset. Vi fikk høre om systematisk ernæringsarbeid med enkeltmennesket i sentrum, det bærekraftige måltidet, og hvordan rammen rundt måltidene skaper matglede

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 24.06.2021

Anita Panman hos Statsforvalteren ønsket velkommen med en liten oppsummering av forrige webinar. Da var temaene organisering og forankring, og vi ble bedre kjent med Matgledekorpsets medlemmer Wenche Elisabeth Hammer og Ronny Kløvfjell. Denne gangen var det de tre øvrige medlemmene, Elise Husevåg, Ann Kristin Wang og Sebastian Engh som fikk presentere seg nærmere.

Matglede, menneskemøter og bærekraft

Tema for webinaret var matglede, menneskemøter og bærekraft. Torunn Sikkeland fra Helseavdelingen hos Statsforvalteren startet med et innlegg om bærekraft i et prosjektperspektiv. Bærekraft er etter hvert en overordnet føring i alle oppdrag og prosjekter, og Norge har forpliktet seg til FNs bærekraftmål. Leve hele livet-reformen, med de to innsatsområdene Mat og måltider og Helsehjelp nærmest knyttet til Matgledekorpsets arbeid, handler om å utvikle bærekraftige løsninger. For å få til dette er det avgjørende med samarbeid på tvers, og å kunne se sammenhenger mellom ulike prosjekter og oppdrag. For å få til endringer er det viktig med gode planer, og for å lage gode planer er det viktige med demokrati og medvirkning, slik at alle involverte blir hørt i prosessen. Dette er fundamentet for godt samarbeid og best mulig utnyttelse av tilgjengelige ressurser.   

Marte von Krogh ga en kort orientering om den ideelle veiledningstjenesten Matvalget på det første webinaret. Denne gangen fikk hun anledning til å snakke litt mer om Matvalget og hvordan de jobber med endringsstrategier ut mot storhusholdninger. Ansatte hos Matvalget har både ernæringsfaglig kompetanse og kokkefaglig kompetanse. De jobber med virksomheter som vil servere bærekraftige måltider, og bærekraft gjelder hele verdikjeden fra jord til bord i et helhetlig perspektiv. Veiledningstjenesten retter seg hovedsakelig mot matfaglig ansatte, og de bistår praktisk i endringsprosesser knyttet til kjøkkendrift med blant annet innkjøpsregimer og menygjennomgang. De arrangerer også inspirasjonsforedrag, inspirasjonsturer, og nettverksmøter som bidrar til erfaringsdeling, og med kommunikasjon og forankring i alle ledd i virksomheten. Matvalget har seks råd for mer bærekraftige måltider som Ann Kristin Wang kom mer inn på senere i webinaret.

Systematisk ernæringsarbeid i møte med mennesker

Elise Husevåg er klinisk ernæringsfysiolog, og har en mastergrad i Samfunnsplanlegging og ledelse. Hun jobber til daglig i avdelingen Fag og innovasjon i Lørenskog kommune, og er koordinator for Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester (USHT) Viken Akershus sitt ernæringsnettverk.  Hun fortalte om betydningen av å drive systematisk ernæringsarbeid hos pasienter for å kunne oppdage ernæringsutfordringer så tidlig som mulig. Det er ikke så lett å oppdage risiko for underernæring, samtidig som tidlig identifisering er avgjørende for å kunne sette inn tiltak. Det er viktig å stille spørsmål om hvorfor vekta går ned hos en pasient, fordi en rekke ulike årsaker kan føre til vektnedgang hos eldre. Det kan for eksempel være knyttet til sykdom eller medisiner som påvirker appetitt, det kan ha med nedsatt syns-, hørsels-, smaks- og lukteevne å gjøre, svelgfunksjon, stress, uro og depresjon. Elise hadde gode råd om hvordan ernæringsarbeidet kan gjøres. Det sentrale er å se hver enkelt pasient, bli kjent med dem og historien deres for lettere å kunne vurdere spesifikke behov. Det er også slik at alle rundt pasienten, helsefagarbeidere, medisinsk personell og pårørende, observerer ulike ting. Ved å dokumentere observasjoner og møtes på tvers kan man oppnå best mulig tjenester for pasienten. God kommunikasjon mellom kollegaer, pårørende og pasienten er helt avgjørende for å lykkes med systematisk ernæringsarbeid!

 

Elise Husevåg er klinisk ernæringsfysiolog, og medlem av Matgledekorpset
Elise Husevåg er klinisk ernæringsfysiolog, og medlem av Matgledekorpset Foto: Elise Husevåg.

Det bærekraftige måltidet

Ann Kristin Wang jobber som rådgiver i Matvalget der hun blant annet veileder skoler, barnehager og sykehjem i bærekraftige måltider. Hun har lang erfaring med drift og endring innenfor mat, vertskap og kultur. I tillegg er hun matstylist, kokebokforfatter og inspirator. Budskapet hennes var at «Vi må spise verden bedre», og hun oppsummerte seks gode råd for å få til mer bærekraftige måltider. Blant dem er det å lage mat fra bunnen og å spise mat i sesong. Da er man tettere på råvarene, det gir større mulighet for medvirkning og tilpasninger til ulike behov. Å kjenne råvarer og hvor de kommer fra kan være en kilde til matglede! Å spise mat i sesong handler om matkultur og tradisjon, og kan bidra til mimring og historiefortelling. Vi må prøve å bruke mer grønnsaker, korn og belgvekster. Mer av disse råvarene kan gi mer varierte måltider, og mindre forbruk av kjøtt. Et bærekraftig måltid betyr også å være bevisst ved valg av kjøtt og fisk. Det handler blant annet om hvor råvarene kommer fra, dyrevelferd og klimagassutslipp. Å bruke mat som er økologisk produsert bidrar til bærekraftige måltider. Og ikke minst handler det om å kaste mindre mat. Ann Kristin understreket at for å få til mer bærekraftige måltider er det viktig at det er samarbeid i alle ledd, og hun avsluttet med å sitere fotballtreneren Nils Arne Eggen: Skal ballen i mål må vi være et bra team!

 

Ann Kristin Wang er rådgiver i Matvalget, og medlem av Matgledekorpset
Ann Kristin Wang er rådgiver i Matvalget, og medlem av Matgledekorpset Foto: Ann Kristin Wang.

Matglede og vertskapsrollen

Sebastian Engh er utdannet restaurantkokk, og har vært lærling på Oro og Bagatelle i Oslo. Etter læretiden har han jobbet på ulike restauranter rundt om i verden, blant annet som kjøkkensjef ved Kongelig norsk ambassade i Stockholm, før han vendte hjem til Halden og restauranten Curtisen. Sebastian er opptatt av gode, rene smaker, økologiske og lokale råvarer, men han er også brennende opptatt av vertskapsrollen. Han er opprinnelig fra Thailand, og kom til Norge i 2001 og tok kokkeutdannelsen sin her. Han fortalte at i Thailand hilser man ved å si «Har du spist», og at dette er en måte å vise omsorg på. I restauranten sin legger han veldig stor vekt på at det skal være gode rammer rundt måltidet, og alle ansatte gjør sitt ytterste for at gjestene skal føle seg velkomne. Han påpekte at mange kan servere god mat, men det er først når måltidet serveres av et smilende og oppmerksomt vertskap som gjør sitt beste for at du skal føle deg vel, at maten blir verdens beste! Det handler om å gi mennesker gode opplevelser. Han fortalte om en gjest som kom med brukket arm i gips. Hun fikk uoppfordret maten sin ferdig oppskåret fra kjøkkenet, og hun ble så rørt at hun fikk tårer i øynene. Det er viktig å huske på at den omsorgen du viser betyr mye for mange. Sebastian oppfordret oss til å være stolte av jobben vi gjør, og minne oss selv på at vi alle gjør en fantastisk viktig jobb!

 

Sebastian Engh er kokk og medlem av Matgledekorpset
Sebastian Engh er kokk og medlem av Matgledekorpset Foto: Sebastian Engh.

Webinaret ble avsluttet med en praktisk øvelse i regi av Matgledekorpset. Vi ble bedt om å innta et lite måltid med naturell yoghurt mens vi hadde bind for øynene og propper i ørene. Øvelsen illustrerte hvor vanskelig det kan være å føle matglede når én eller flere sanseevner er svekket, og at det å skape mat og måltidsglede for eldre pasienter virkelig kan være en utfordring som krever både innsats og kreativitet.

Veien videre

Dette var det andre og siste inspirasjonswebinaret med Matgledekorpset i denne omgang, og nå har vi blitt bedre kjent med alle de fem medlemmene. Det er et flott korps vi har fått i Oslo og Viken. Nå legges planene for besøk til institusjoner i de fem deltakerkommunene. Vi gleder oss til en spennende høst!

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.