Matgledekorpset i Oslo og Viken

Matgledekorpset er samlet. Fra venstre: Ronny Kløvfjell, Sebastian Engh, Wenche Hammer og Ann Kristin Wang. Elise Husevåg var ikke til stede.
Matgledekorpset er samlet. Fra venstre: Ronny Kløvfjell, Sebastian Engh, Wenche Hammer og Ann Kristin Wang. Elise Husevåg var ikke til stede. Foto: Anita Panman.

Matgledekorpset hjelper til med å gjøre måltidene til dagens høydepunkter. Alle som arbeider med å kjøpe inn, lage og servere mat til eldre vil ha nytte og glede av Matgledekorpset. Et eget Matgledekorps for Oslo og Viken står klare til å inspirere til økt mat- og måltidsglede for beboere på institusjon og hjemmeboende.

For mange eldre er måltidene dagens høydepunkt. Matgledekorpset retter seg mot matfagarbeidere, de som har pleieoppgaver i institusjoner og i hjemmetjenesten, og for de som inspirerer kommuneadministrasjonen til å se sammenhenger mellom innkjøp av mat, kosthold og matglede. Matgledekorpset består av entusiaster som deler erfaringer.

Arbeidet med mat for eldre er viktig både ut fra et helseperspektiv, og ut fra ønske om å bruke råvarer og matretter mer bærekraftig. Prosjekt Matgledekorps ble etablert i 2018 og har blitt svært godt mottatt i de to pilotfylkene. Les mer på Matgledekorpset sin nettside. På denne nettsiden kan du få utdypende informasjon om prosjektet, dele erfaringer og oppskrifter, se film, få inspirasjon og knytte kontakter.

Inspirasjon for kommunene

Besøk av Matgledekorpset er et tilbud til kommuner som ønsker å satse på mat- og måltidsglede for eldre. Erfaringer fra de to pilotfylkene Innlandet og Trøndelag viser at det er de enkleste tiltakene som ikke koster noe som gir best resultater.

Matgledekorpset gir inspirasjon og veiledning innen følgende områder:

  • Matfag – mat og måltider, lokalmat og matsvinn
  • Mat- og måltidshygge, inkludert brukermedvirkning
  • Samhandling og organisering
  • Kosthold og ernæring

Matgledekorpset i Oslo og Viken har samlet bred kompetanse. Du kan lese mer om hver og en av fagpersonene i faktaboksen til høyre. Statsforvalteren i Oslo og Viken har en koordinatorrolle, mens det er Landbruks- og matdepartementet som eier prosjektet. I Oslo og Viken samarbeider Statsforvalteren nært med Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester (USHT) og ernæringsnettverkene, samt med Matvalget.

I Oslo og Viken er det institusjoner i tidligere Østfold og Akershus som først får tilbud om besøk av Matgledekorpset. Er din kommune eller institusjon interessert i lære mer om Matgledekorpset, eller ønsker å komme i kontakt med oss, når du oss på epost matgledekorpset.osloviken@fylkesmannen.no 

 

Ressurser 

E-læringskurset "Mat og måltidsglede"

Brosjyren «Måltidet i eldreomsorgen»

Refleksjonskort til brosjyren «Måltidet i eldreomsorgen»

Refleksjonskort om helse og ernæring

Årshjul til inspirasjon

Alle ressursene ligger tilgjengelige i verktøykassen her sammen med en beskrivelse.

 


Publisert 17.12.2021

Inspirasjon til lokalt arbeid - en verktøykasse

Her har vi samlet ressurser til inspirasjon og arbeid med mat- og måltidsglede for eldre på institusjoner.


Publisert 17.12.2021

Matgledekorpset har besøkt kommunene

I september gikk endelig startskuddet for første besøk til institusjonene i Aurskog-Høland, Indre Østfold, Lørenskog, Marker og Rakkestad.


Publisert 24.06.2021

Mer inspirasjon fra Matgledekorpset

9. juni var det klart for det andre inspirasjonswebinaret med medlemmer av Matgledekorpset. Vi fikk høre om systematisk ernæringsarbeid med enkeltmennesket i sentrum, det bærekraftige måltidet, og hvordan rammen rundt måltidene skaper matglede


Publisert 31.05.2021

Stor oppslutning om Matgledekorpsets første inspirasjonswebinar

Hvordan kan vi skape økt mat- og måltidsglede for eldre? Det første inspirasjonswebinaret med medlemmer av Matgledekorpset hadde god oppslutning fra de fem pilotkommunene.


Publisert 06.05.2021

Institusjoner i Oslo og Viken får besøk av Matgledekorpset

Fem kommuner med til sammen sju institusjoner er blitt valgt ut til å arbeide sammen med Matgledekorpset om økt mat- og måltidsglede for eldre.


Publisert 04.09.2020

Nå kommer Matgledekorpset til Oslo og Viken

Kokk og virksomhetsleder Ronny Kløvfjell er en av tre medlemmer i det nye matgledekorpset i Oslo og Viken. Matgledekorpset skal inspirere og gi kunnskap om matens betydning for eldre og deres helse.


Faktaboks Matgledekorpset

Matgledekorpset er forankret i Stortingsmelding 15 (2017-2018) «Leve hele livet – en kvalitetsreform for eldre», og i regjeringens arbeid med Matnasjonen Norge. Tverrfaglighet mellom helse og mat er viktig for å få varig endring.

Matgledekorpset i Oslo og Viken

Sebastian Engh

Utdannet restaurantkokk, og deretter vært lærling på Oro og Bagatelle i Oslo. Etter læretiden har Sebastian jobbet på ulike restauranter rundt om i verden, blant annet som kjøkkensjef på Kongelig norsk ambassade i Stockholm før han vendte hjem til Halden og Curtisen. Sebastian er opptatt av gode, rene smaker, økologiske og lokale råvarer.

Ronny Kløvfjell

Utdannet restaurantkokk og kostøkonom i tillegg til Coach fra Handelshøyskolen BI. Ronny jobber som virksomhetsleder i Fredrikstad kommune med ansvar for mat, vaskeri og praktisk bistand. I tillegg holder han diverse kurs og arrangerer kokkekvelder. Ronny sier han er heldig når mat kan være både hobby og arbeid.

Ann Kristin Wang

Jobber som rådgiver i Matvalget der hun blant annet veileder skoler, barnehager og sykehjem i et bærekraftig måltid. Hun har lang erfaring i drift og endring innenfor mat, vertskap og kultur. I tillegg er hun matstylist, kokebokforfatter og inspirator. Ann Kristin har stor formidlingsglede og en kjærlighet til mennesker.

Elise Husevåg

Utdannet klinisk ernæringsfysiolog, og fra januar 2021 også en mastergrad i Samfunnsplanlegging og ledelse. Jobber til daglig som rådgiver og klinisk ernæringsfysiolog i avdelingen Fag og innovasjon i Lørenskog kommune, og er koordinator for Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester (USHT) Viken Akershus sitt ernæringsnettverk.

Wenche Elisabeth Hammer

Utdannet avansert geriatrisk/klinisk sykepleier, og har bred bakgrunn som sykepleier fra kommune- og spesialisthelsetjenesten. Wenche har arbeidet ved Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester (USHT) Viken Østfold der hun har vært leder for nettverk i ernæring. Hun har også ledet læringsnettverk i Forebygging av underernæring i Østfold.