Spesielt om skrantesjuke (CWD - Chronic Wasting Disease)

Beitenæringen i Vestfold og Telemark, Vestland og Viken som omfattes av forskriften for å begrense spredning av Chronic Wasting Disease (CWD) hos hjortedyr,
kan nå søke om tilskudd for å dekke de ekstraordinære kostnadene knyttet til dette.


Se vedlagt utlysningsbrev for utfyllende informasjon om ordningen og hvordan dere søker.


Søknadsfristen er fredag 15. oktober, og dere må søke via Altinn.