Spesielt om skrantesjuke (CWD - Chronic Wasting Disease)

Beitenæringen i Vestfold og Telemark, Vestland og Viken som omfattes av forskriften for å begrense spredning av Chronic Wasting Disease (CWD) hos hjortedyr,
kan nå søke om tilskudd for å dekke de ekstraordinære kostnadene knyttet til dette.


Se vedlagt utlysningsbrev for utfyllende informasjon om ordningen og hvordan dere søker.


Søknadsfristen er fredag 14. oktober 2022, og dere må søke via Altinn.