Tekniske problemer i Altinn – konsekvenser for søkere om produksjonstilskudd

Tekniske problemer i Altinn i oktober 2021 førte til at noen foretak ikke fikk levert søknaden om produksjonstilskudd i tide, eller at søknaden ble levert på feil «aktør».

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 10.11.2021

Om feilen:

Det har vært tre typer feil i Altinn i høst:

 1. Noen foretak har ikke fått logget inn i Altinn for å registrere/endre kontonummer. Søkerne fikk fylt ut søknadsskjema, men fikk stoppmelding med informasjon om at søknad ikke kan sendes inn uten kontonummer, hvis det ikke var registrert et kontonummer på foretaket.
 2. Når foretak skal logge inn i Altinn må de velge aktør fra en nedtrekksliste. Ved del 2 viste nedtrekkslisten alle underenhetene dobbelt i tillegg til foretaket. Det har skapt forvirring blant søkerne. Hvis søker valgte «feil» aktør så fikk de beskjed om at de ikke har tilgang. Hvis søkerne valgte aktør på nytt, og valgte riktig organisasjonsnummer, så fikk de fremdeles melding om at de ikke har tilgang, og ble bedt om å kontakte support i Landbruksdirektoratet.
 3. Noen søkere fikk meldinger av typen «Serverfeil», «404‐feil» eller «Feil 500» etter at de valgte aktør.

Framgangsmåte når det gjelder dispensasjon fra søknadsfristen

Søknader fra foretak som ikke fikk levert søknaden om produksjonstilskudd innen fristen 15. oktober, på grunn av tekniske problemer i Altinn, skal behandles på følgende måte:

Søker:

 1. Foretaket må levere søknaden på papir.
 2. Foretaket gir beskjed til kommunen via epost eller telefon om at søknaden ikke lot seg levere innen fristens utløp. Må inneholde en kort begrunnelse.

Kommunen:

 1. Registrerer søknaden i eStil-PT.
 2. Registrerer henvendelsen under «Kommentar/dialog» i eStil-PT. Eventuell epost lastes opp under «Dokumentasjon».
 3. Sender meldinga/informasjon med søkerens begrunnelse videre til Statsforvalteren. Husk å oppgi riktig organisasjonsnummer på foretaket.
 4. Meldingene kan sendes fortløpende. Meldingene sendes til sfovpost@statsforvalteren.no, merk emne med "Gjelder saksnummer 2021/33464 – Produksjonstilskudd 2021 – dispensasjon fra søknadsfristen på grunn av tekniske problemer i Altinn".
 5. Ved innvilget dispensasjon, skal eventuell søknad som er levert på feil organisasjonsnummer avvises.

Statsforvalteren:

 1. Vurderer meldinga. Innhenter eventuelle tilleggsopplysninger.
 2. Dersom tilfellet faller inn under de beskrevne feilsituasjonene som oppstod i Altinn, registreres dispensasjonskode i eStil-PT.
 3. Sender epost til kommunen med informasjon om utfallet i saken.
 4. Søkeren settes som kopimottaker av eposten dersom vi har vedkommendes epostadresse.

Nærmere informasjon om de tekniske problemene jf. epost fra Landbruksdirektoratet til Statsforvalteren:

Informasjon til søkere/forvaltningen:

Direktoratet har mottatt flere henvendelser fra søkere og landbrukskontor angående de tre feilene i Altinn. Når det gjelder feilen med kontonummer, så har vi registrert kontonumrene manuelt for de foretakene som har tatt kontakt med oss. Direktoratet varslet Altinn om feilen i nedtrekksmenyen i starten av oktober.

Søkerne/saksbehandlerne som tok kontakt med oss angående problemer med innlogging i Altinn fikk beskjed om å logge ut, lukke nettleseren og forsøke på nytt. For noen foretak hjalp det. Vi la også ut følgende melding i Altinn:

image4rmjg.png

Vi la også ut informasjon i søknadsoversikten i eStil PT.

Hvordan søknadene skal håndteres:

For alle foretak som ikke fikk levert søknad innen 15. oktober skal det vurderes som en søknad om dispensasjon, jf. forskrift om produksjonstilskudd § 9. Henvendelse fra foretak til landbruksforvaltningen om at de ikke fikk logget inn i Altinn eller sendt inn søknad fordi de ikke fikk registrert kontonummer fordi de ikke fikk logget inn i Altinn kan anses som en søknad om dispensasjon. Tekniske problemer i systemet som gjør at det ikke er mulig å levere søknaden kan være grunnlag for dispensasjon, se Rundskriv
2021‐5 kapittel 9.

Når vil feilen bli rettet:

Feilen i Altinn blir rettet 25.10. Det betyr at tekniske problemer også kan oppstå for søkere som leverer etter fristen 15.10.