Nye endringsanalyser i Gårdskart og Kilden

Det er nå fire kartlag som viser endringer i AR5. Alle fire vises i Kilden. Tre av disse endringslagene vises også i Gårdskart.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 10.11.2021

Da søkere om produksjonstilskudd fylte ut søknaden sin i oktober, ble arealtallene kontrollert.

Foretak som registrerte flere dekar på én landbrukseiendom i søknaden enn det som var registrert i Landbruksregisteret, fikk en varselmelding. I den meldingen var det en lenke til Gårdskart med kart som viste endringer gjort i AR5 siden de søkte året før.  I oktober het det kartlaget «okt. 2020 – nå», men i dag heter kartlaget «okt. 2021 – nå».

Hvor finner jeg kartlagene?

I Kilden finner du endrings-kartlagene under «Markslag (AR5) \ For forvaltningen \ Endringer AR5» i venstre marg. Pass på at det er portalen Arealinformasjon som er valgt oppe til høyre for søkefeltet.

I Gårdskart finner du kartlagene under «Endring AR5» i venstre marg.

Hva er gjort i 2021-endringen?

NIBIO tok en ny kopi av AR5 ved utgangen av oktober.  

  • Kartlaget «okt. 2021 – nå» vil fylles med endringer etter hvert som AR5 oppdateres.
  • Endringene i kartlaget som tidligere het «okt. 2020 – nå», ligger nå i kartlaget «okt. 2020 – okt. 2021». Tilsvarende gjelder for kartlaget «okt. 2019 – okt. 2020».
  • I Kilden ligger også kartlaget «NIBIO – periodisk» som viser endringer i periodisk ajourhold utført de siste to årene.

Tilsvarende oppdateringer vil bli gjort hvert år.

Oppdaterings-/synkroniseringsfrekvens

  • Kartlagene under «Endringer AR5» oppdateres en gang i uka, lørdag kveld.
  • «AR5» som vises i Gårdskart og Kilden, oppdateres imidlertid hver natt. Så der vises oppdaterte markslagskart!