AGROS

Her finner du nyttig informasjon om AGROS


Publisert 04.01.2023

Viktig og lønnsom opprydding i Agros

Det er viktig å være OBS på at Agros ikke automatisk avslutter saker hvor det er foretatt delutbetalinger. Sjekk her om din kommune har saker med utgått arbeidsfrist, hvor tilskuddsmidler skal tilbakeføres.


Publisert 02.11.2021

Endringer i Agros

29. oktober 2021 ble følgende endringer tilgjengelig i Agros:


Publisert 03.09.2021

Oppdateringer i AGROS 3.september 2021

Her finner du informasjon om generelle forbedringer, endringer innen sykdomsavløsning og lenker til brukerveiledninger hos Landbruksdirektoratet


Publisert 23.06.2021

Oppdateringer og endringer i Agros

Her er en oversikt over de siste oppdateringene i Agros per 23. juni 2021.


Publisert 25.09.2020

Nytt i Agros om SMIL, Drenering av jordbruksjord og Utvalgte kulturlandskap i jordbruket

Landbruksdirektoratet har oppdatert Agros igjen. I tillegg har de gitt viktig informasjon og frister for ordningene SMIL, Drenering av jordbruksjord og UKL i jordbruket i eget brev. 


Publisert 25.06.2020

Avløsning ved sykdom og fødsel mv. - søker må bekrefte opplysninger om inntekter

Ved søknad om tilskudd til avløsning ved sykdom og fødsel mv. må søkeren nå bekrefte at han/hun har gitt opplysninger om alle inntektene til den som er avløst. Saksbehandler må fortsatt sjekke jordbrukerens inntekter som tidligere


Publisert 23.06.2020

Digital utbetalingsanmodning for søker i Altinn

Digital utbetalingsanmodning er tilgjengelig i Altinn for tilskuddsordningene 

  • Utvalgte kulturlandskap (UKL)
  • Tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL)
  • Tilskudd til drenering

Publisert 03.04.2019

Aktivering av automatisk varsling og avslutning - SMIL og drenering

5. april aktiveres funksjonen for å varsle søker om prosjektfrist. Prosjekter med frist fram til 18. april får da tilsendt varsel. Fra denne datoen av vil løsningen sende ut varsel to uker før prosjektfrist.

18. juni aktiveres funksjonen for å avslutte* saker. Prosjekter med frist fram til 18. april blir da avsluttet*. Fra denne datoen blir prosjekter avsluttet* automatisk 60 dager etter prosjektfrist.  


Publisert 13.02.2019

SMIL- og dreneringstilskudd i AGROS

Løsningene for elektronisk søknad og elektronisk saksbehandling for ordningene Tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) og Tilskudd til drenering av jordbruksjord er nå åpnet. Nå kan søkerne søke elektronisk og kommunene kan saksbehandle gjennom løsningen.