E-læringskurs om mat- og måltidsgleder

Det er utviklet et eget e-læringskurs for å inspirere til økt mat- og måltidsglede hos eldre. Kurset har sitt utspring i prosjektet Matgledekorpset, men tilbys nå også til alle Inn på tunet-gårder som tar imot eldre.

Publisert 10.09.2021

Du kan lese mer om kurset på Matgledekorpsets nettside eller Inn på tunet-siden hos Stiftelsen Norsk mat.

Som Inn på tunet-tilbyder med målgruppe eldre kan du få gratis tilgang til e-læringskurset. Hver gård kan få inntil to lisenser. Send e-postadressen(e) til matgledekorpset@lmd.dep.no så vil dere motta lisenser til kurset «Mat og måltidsglede» direkte.