Økning i kalkingen til jordbruket

Foto: Norsk landbruksrådgiving Viken.

Mattilsynet har publisert statistikk over omsatt kalk til jordbruket for 2020, og den viser en gledelig økning på 37 % siden forrige kalkstatistikk som ble laget i 2017.

Publisert 13.08.2021

Klart mest av kalken omsettes i Oslo og Viken, med 25 % av all omsatt kalk i Norge. Varetypene med størst omsetning er grovkalk, grovdolomitt og annen kalk. Grov kalkdolomitt og annen kalk har den største økningen sammenlignet med 2017.

Kalk er viktig for å opprettholde riktig pH i jorda. pH er et mål for surhetsgraden i jorda, og pH i jorda er derfor viktig blant annet for god plantevekst, for mikrolivet i jorda, og for tilgangen på nødvendige næringsstoffer til plantene. Uten kalking vil ulike faktorer som bruk av gjødsel, sur nedbør mm, gradvis gjøre jorda surere og dermed gradvis gi dårligere vekstvilkår for plantene. Kalking er derfor et viktig og nødvendig tiltak for opprettholde en sunn og fruktbar jord som gir gode avlinger.