Bidrar til flere pollinerende insekter

Rakkestad bonden Jørn I. Mustorp har sådd 5000 meter med blomster langs kantene på kornåkrene for å bidra til å ta vare på humler, bier og andre pollinerende insekter
Rakkestad bonden Jørn I. Mustorp har sådd 5000 meter med blomster langs kantene på kornåkrene for å bidra til å ta vare på humler, bier og andre pollinerende insekter Foto: Lene Karlstad / SFOV.

Flere bønder har de siste årene begynt å sette av areal til pollinerende insekter.

Publisert 07.07.2021

Rakkestad-bonden Jørn I. Mustorp har sådd 5000 meter med blomsterstriper langs kantene på kornåkrene for å bidra til å ta vare på humler, bier og andre pollinerende insekter. Han har sådd 12 forskjellige arter slik at det alltid er noe som blomstrer og gir mat til insektene. Frøblandingen inneholder både ettårige og flerårige blomster som gir blomstring gjennom hele sesongen. I frøblandingen han har brukt er det to typer rødsvingel, honningurt, blodkløver, hvitkløver, rødkløver, tiriltunge, engkvein, agurkurt, sikori, esparsett og dodre. Akkurat nå er det honningurten som står i full blomst.

Pollinerende insekter som humler og bier har en viktig rolle i matproduksjon og i økosystemene. En rekke studier både i Norge og i andre land viser nedgang i forekomst og artsmangfold. Menneskeskapte klima- og landskapsendringer, urbanisering, gjengroing og et mer intensivt landbruk er blant årsakene til tilbakegangen. 

Mange bønder i Oslo og Viken har også i år lagt til rette for humler og andre pollinerende insekter. Landbruksforetak kan få regionalt miljøtilskudd for å så pollinatorvennlige soner på dyrka mark, enten som reine striper med blomstrende vekster eller i kombinasjon med grasdekt kantsone. 

Les mere om soner for pollinerende insekter i veiledningsheftet for regionalt miljøtilskudd.