Boklansering – Levende matjord

Boka «Levende matjord» ble avjordet av Øystein Haugerud og Eirik Kolsrud.
Boka «Levende matjord» ble avjordet av Øystein Haugerud og Eirik Kolsrud. Foto: Statsforvalteren i Oslo og Viken.

Buskerud gård i Åmot i Modum kommune strålte om kapp i solskinnet sammen med artikkelforfatterne ved lanseringen av boka «Levende matjord – en bok om livet i jorda». Boka ble avduket ved at redaktørene, Øystein Haugerud og Eirik Kolsrud, gravde den opp fra jorda.

Publisert 01.07.2021

Boka tar et dypdykk ned i jorda gjennom over 40 ulike artikler om jord og jordliv. Og gir deg som leser økt innsikt i hvor mangfoldig matjorda er og hvor grunnleggende den er for vår felles framtid med hensyn til matproduksjon, klima, miljø og biologisk mangfold.

Mange av artikkelforfatterne var samlet på Buskerud gård ved lanseringen av boka Levende matjord.
Mange av artikkelforfatterne var samlet på Buskerud gård ved lanseringen av boka Levende matjord. Foto: Statsforvalteren i Oslo og Viken.

- Takk for innsatsen for jorda vår og takk for boka Levende matjord. Det er ei viktig bok dere har skrevet, innledet Landbruks- og matminister, Olaug Vedvik Bollestad med i sin digitale hilsen på boklanseringen. Boka «Levende matjord» ser jeg som en viktig markering av jorda sin betydning. Jeg ser den også som en viktig markering av det arbeidet som spydspisser blant bønder, kunnskapsmiljøer og støtteapparat har gjort for å forbedre og bedre forståelsen og forvaltningen av jorda.

Landbruksdirektoratet takket også for engasjementet og godt samarbeid gjennom flere år.

Boka er utgitt av Grønt Fagsenter Buskerud. Fagsenteret ligger på Buskerud gård og samler aktører innen landbruket. Fagmiljøet her arbeider blant annet med humus, jordliv, jordhelse og kretsløpslandbruk. «Levende matjord – en bok om livet i jorda» kan bestilles gjennom Grønt Fagsenter Buskerud.

Levende matjord – en bok om livet i jorda.
Levende matjord – en bok om livet i jorda. Foto: Statsforvalteren i Oslo og Viken.

Bakgrunn for boka

Statsforvalteren i Oslo og Viken (tidligere Fylkesmannen) har helt siden 1980-tallet hatt fokus på å ta vare på den dyrka jorda vår. I arealforvaltningen har vi jobbet for å ta vare på den dyrka jorda som grunnlag for langsiktig matproduksjon. Vi har også jobbet for å formidle kunnskap om jord som et levende vekstmedium, og om hvor viktig jordstruktur og det biologiske mangfoldet i jorda er for jordas evne til å produsere mat. 

På starten av 2000-tallet resulterte dette arbeidet i prosjektet “Levende matjord” som ble avsluttet i 2019. Prosjektet var en av de økologiske foregangsfylkene som i perioden 2010-2018 bidro til målet om økt produksjon og omsetning av norske, økologiske produkter.

Prosjektet «Levende matjord» har gitt økt oppmerksomhet, kunnskap og interesse om biologiske prosesser i jorda. Dette har skapt engasjement blant både konvensjonelle og økologiske produsenter. Arbeidet har bidratt til å løfte temaer som det biologiske mangfoldet i jorda, jordas evne til vannhusholdning, jordfruktbarhet og jordas betydning for klima. En levende jord er avgjørende for innlagring av karbon, noe som gjør jord viktig også i klimasammenheng.