Levende matjord - et prosjekt som har blitt bok

Prosjektet "Levende matjord" har samlet mye kunnskap om viktigheten av jordstrukttur og det biologiske mangfoldet i jorda. Kunnskapen er nå samlet i en bok som lanseres 25. juni.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 25.05.2021

Statsforvalteren i Oslo og Viken (tidligere Fylkesmannen) har helt siden 1980-tallet hatt fokus på å ta vare på den dyrka jorda vår. I arealforvaltningen har vi jobbet for å ta vare på den dyrka jorda som grunnlag for langsiktig matproduksjon. Vi har også jobbet for å formidle kunnskap om jord som et levende vekstmedium, og om hvor viktig jordstruktur og det biologiske mangfoldet i jorda er for jordas evne til å produsere mat. 

På starten av 2000-tallet resulterte dette arbeidet i prosjektet “Levende matjord” som ble avsluttet i 2019. Prosjektet var en av de økologiske foregangsfylker som i perioden 2010-2018 bidro til målet om økt produksjon og omsetning av norske, økologiske produkter.

Prosjektet «Levende matjord» har gitt økt oppmerksomhet, kunnskap og interesse om biologiske prosesser i jorda. Dette har skapt engasjement blant både konvensjonelle og økologiske produsenter. Arbeidet har bidratt til å løfte temaer som det biologiske mangfoldet i jorda, jordas evne til vannhusholdning, jordfruktbarhet og jordas betydning for klima. En levende jord er avgjørende for innlagring av karbon, noe som gjør jord viktig også i klimasammenheng.  


Boklansering i juni

Prosjektet og mye av kunnskapen vi har om levende matjord blir nå oppsummert i en bok med navnet «Levende matjord». Boka tar et dypdykk ned i jorda gjennom over 40 ulike artikler om jord og jordliv. Boka lanseres i regi av Grønt Fagsenter Buskerud i 25. juni i år. Lanseringen foregår på Buskerud gård i Åmot i Modum kommune.  Lanseringen foregår selvsagt utendørs på jordet, med et program om jord og jordliv. 

Viktige bidragsytere til boka har vært, foruten Statsforvalteren, Lindum AS, VitalAnalyse, NORSØK og Norsk Landbruksrådgivning. 

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.