Levende matjord - et prosjekt som har blitt bok

Prosjektet "Levende matjord" har samlet mye kunnskap om viktigheten av jordstrukttur og det biologiske mangfoldet i jorda. Kunnskapen er nå samlet i en bok som lanseres 25. juni.

Publisert 25.05.2021

Statsforvalteren i Oslo og Viken (tidligere Fylkesmannen) har helt siden 1980-tallet hatt fokus på å ta vare på den dyrka jorda vår. I arealforvaltningen har vi jobbet for å ta vare på den dyrka jorda som grunnlag for langsiktig matproduksjon. Vi har også jobbet for å formidle kunnskap om jord som et levende vekstmedium, og om hvor viktig jordstruktur og det biologiske mangfoldet i jorda er for jordas evne til å produsere mat. 

På starten av 2000-tallet resulterte dette arbeidet i prosjektet “Levende matjord” som ble avsluttet i 2019. Prosjektet var en av de økologiske foregangsfylker som i perioden 2010-2018 bidro til målet om økt produksjon og omsetning av norske, økologiske produkter.

Prosjektet «Levende matjord» har gitt økt oppmerksomhet, kunnskap og interesse om biologiske prosesser i jorda. Dette har skapt engasjement blant både konvensjonelle og økologiske produsenter. Arbeidet har bidratt til å løfte temaer som det biologiske mangfoldet i jorda, jordas evne til vannhusholdning, jordfruktbarhet og jordas betydning for klima. En levende jord er avgjørende for innlagring av karbon, noe som gjør jord viktig også i klimasammenheng.  


Boklansering i juni

Prosjektet og mye av kunnskapen vi har om levende matjord blir nå oppsummert i en bok med navnet «Levende matjord». Boka tar et dypdykk ned i jorda gjennom over 40 ulike artikler om jord og jordliv. Boka lanseres i regi av Grønt Fagsenter Buskerud i 25. juni i år. Lanseringen foregår på Buskerud gård i Åmot i Modum kommune.  Lanseringen foregår selvsagt utendørs på jordet, med et program om jord og jordliv. 

Viktige bidragsytere til boka har vært, foruten Statsforvalteren, Lindum AS, VitalAnalyse, NORSØK og Norsk Landbruksrådgivning.