Utsatt høring

Høringen om forskrift for Regionale miljøkrav for Oslo og Viken blir utsatt.

Publisert 12.05.2021

Statsforvalteren i Oslo og Viken har tidligere informert om at reviderte Regionale miljøkrav for deler av Oslo og Viken (de gamle fylkene Østfold og Akershus) skulle bli sendt på høring i månedsskifte april/mai.

Vi har imidlertid blitt kontaktet av Landbruksdirektoratet og Miljødirektoratet som ber oss om å utsette høringen. Årsaken er at de to direktoratene skal arrangere en fagkonferanse sammen om dette temaet før sommeren i år. 

Avdelingsledelsen i Landbruksavdelingen og Klima- og Miljøvernavdelingen hos Statsforvalteren i Oslo og Viken har derfor besluttet at høringen av våre reviderte Regionale Miljøkrav blir utsatt til etter at fagkonferansen til de to direktoratene er gjennomført.