Fylkesnytt fra Oslo og Viken

Fylkesnytt er en samling aktuelle saker fra landbruksavdelingen hos statsforvalteren.

Publisert 20.05.2021

Les siste Fylkesnytt fra Oslo og Viken

Du kan blant annet lese om skogbruksaktiviteten i vår region, skjøtsel av kantsoner, markedshager, boka "Levende matjord" som straks er ute, og markedshager.  

Fylkesnytt publiseres av Landbruks- og matdepartementet.