Fugleinfluensa påvist på Østlandet

Høypatogen fugleinfluensa er nå påvist hos en kanadagås som ble skutt i Sarpsborg i forrige uke. Dette er første påvisningen av sykdommen på Østlandet. For å hindre smitte fra ville til tamme fugler har Mattilsynet innført et portforbud for fjørfe i flere fylker, blant dem Viken og Oslo.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 10.03.2021, Sist endret 12.03.2021

Mattilsynet ser behov for å minne om portforbudet, jaktforbudet og at fjørfeprodusentene må være gode på smitteforebyggende tiltak.

Det er viktig at befolkningen i området rapporterer om syk eller død fugl til Mattilsynet, og at de ikke berører fuglene. 

De har sendt ut følgende nyhetsvarsel, som vi ber kommunene om å videreformidle dette gjennom sine kanaler:

Høypatogen aviær influensa påvist hos villfugl i Viken (Sarpsborg)

Mattilsynet minner om portforbud for tamfugl og jaktforbud på enkelte fugler i Sør-Norge, for å hindre smitte av fugleinfluensa til tamme fugler.

Det er i høst påvist høypatogen fugleinfluensa på Vestlandet og nå også på Østlandet, i Sarpsborg i Viken fylke. Viruset er også påvist i Sverige, Danmark og flere land i Europa. For å hindre smitte fra ville til tamme fugler har Mattilsynet innført et portforbud for fjørfe i flere fylker, blant dem Viken og Oslo. Et portforbud vil si at alle tamfugler skal være innendørs eller under tak. Portforbudet gjelder også for økologisk fjørfe. Økologiregelverket tillater å holde fjørfe inne eller under tak i en begrenset periode på grunn av slike restriksjoner. Dette påvirker derfor ikke økologigodkjenningen av virksomheter eller statusen på produkter.

 Konsekvensene ved eventuell smitte fra villfugl til fjørfe kan være svært alvorlige for fjørfenæringen, hobbyfjørfehold og arbeidet med bevaring av våre nasjonale fjørferaser. Det er derfor viktig med smitteforebyggende tiltak i både kommersielle fjørfehold og hobbyfjørfehold.

Mattilsynet har videre innført forbud mot jakt på enkelte fugler i Sør-Norge, for å hindre smitte til tamme fugler. Vi må unngå å forstyrre fuglene unødvendig, slik at de flytter viruset mellom ulike områder.

Fugleinfluensaen er først og fremst en risiko for fugler, og ikke for mennesker. Risikoen for smitte til mennesker vurderes av Folkehelseinstituttet som svært lav.

For mer informasjon se Mattilsynets nettside, som holdes fortløpende oppdatert.

 

Kontaktpersoner