Regjeringen satser på urbant landbruk

Sist uke lanserte syv statsråder nasjonal strategi for urbant landbruk, blant annet for å bidra til en bærekraftig by- og stedsutvikling og økt kunnskap om matproduksjon

Publisert 15.02.2021

I strategien ønsker regjeringen å tydeliggjøre urbant landbruk som del av de nasjonale forventningene til regional og kommunal planlegging, herunder oppfordre kommunene til å legge til rette for urbant landbruk i arealplanleggingen.

Les strategien på regjeringens nettside.