Tiltak for å hindre smitte av fugleinfluensa til tamfugl

Mattilsynet har innført portforbud og stanser jakt og fangst på enkelte fugler i Sør-Norge.

Publisert 16.12.2020

Det er i høst påvist høypatogen fugleinfluensa i fylkene Rogaland og Vestland. Viruset er også påvist i Sverige, Danmark og flere land i Europa denne høsten. For å hindre smitte fra ville til tamme fugler, har Mattilsynet innført portforbud for fjørfe i flere fylker, blant dem Oslo og Viken.


Portforbud

Et portforbud vil si at alle tamfugler skal være innendørs eller under tak. Portforbudet gjelder også for økologisk fjørfe. Økologiregelverket tillater å holde fjørfe inne eller under tak i en begrenset periode på grunn av slike restriksjoner. Dette påvirker derfor ikke økologigodkjenningen av virksomheter eller statusen på produkter.

Konsekvensene ved eventuell smitte fra villfugl til fjørfe kan være svært alvorlige for fjørfenæringen, hobbyfjørfehold og arbeidet med bevaring av våre nasjonale fjørferaser. Det er derfor viktig med smitteforebyggende tiltak i både kommersielle fjørfehold og hobbyfjørfehold.

Forbud mot jakt og fangst

Mattilsynet har videre innført forbud mot jakt og fangst på enkelte fugler i Sør-Norge, for å hindre smitte til tamme fugler. Vi må unngå å forstyrre fuglene unødvendig, slik at de flytter viruset mellom ulike områder.

Registrering av hobbyfjørfe

Har du hobbyfjørfe i risikosonen må du registrere dyreholdet ditt hos Mattilsynet.


Ikke risiko for mennesker

Fugleinfluensaen som nå påvises er først og fremst en risiko for fugler, og ikke for mennesker. Risikoen for smitte til mennesker vurderes av Folkehelseinstituttet som svært lav.

Mer informasjon

For mer informasjon se Mattilsynets nettside, som holdes fortløpende oppdatert.

Fugleinfluensa i Norge høsten 2020 | Mattilsynet

Kontaktpersoner