Inspirerende oppstartsdag for Matgledekorpset

Møteleder Nina Glomsrud Saxrud i samtale med Sebastian Engh fra Matgledekorpset
Møteleder Nina Glomsrud Saxrud i samtale med Sebastian Engh fra Matgledekorpset Foto: FMOV.

Matgledekorpset i Oslo og Viken inviterte interesserte kommuner og institusjoner til oppstart av satsingen på mer matglede på institusjoner og for hjemmeboende

Publisert 14.12.2020

Målrettet deltakelse 

Deltakerne denne dagen var ansatte og politikere i kommuner og på institusjoner som ønsker å jobbe målrettet med økt matglede for eldre framover. I denne første runden er det deler av Oslo og Viken som er invitert til å søke, nemlig kommuner i tidligere Østfold og Akershus.  

Det er en fordel at kommunene forankrer satsingen hos både administrasjon, politikere, og i hele institusjonen fra kjøkken til pleie og ledelse. Deltakerne hadde på forhånd levert inn en søknad om å få besøk av Matgledekorpset, og sammen med gruppearbeidet de jobbet med på kursdagen, vil denne danne grunnlaget for utvelgelsen av hvilke institusjoner som vil få besøk av Matgledekorpset til neste år. Det er i alt åtte institusjoner som skal få tilbudet i første omgang.  
  

Erfaringer inspirerer

Kursdagen ble åpnet av fylkesmann i Oslo og Viken, Valgerd Svarstad Haugland. Landbruks- og Matminister, Olaug Bollestad, hadde forhåndsinnspilt en film med sin hilsen til deltakerne. Begge la vekt på hvorfor det er så viktig å jobbe med økt matglede for eldre, og de stiller seg begge bak Matgledekorpset Oslo og Vikens visjon for arbeidet «Håp, mot og muligheter til endring». 

Fylkesmann Valgerd Svarstad Haugland åpnet seminardag om matglede for eldre
Fylkesmann Valgerd Svarstad Haugland åpnet seminardag om matglede for eldre Foto: FMOV.

Kursdagen var opprinnelig planlagt som en fysisk samling, men på grunn av smittevern, ble det tidlig bestemt å gjennomføre seminaret som et webinarKurset varierte mellom forhåndsinnspilte filmer hvor Matgledekorpset i Oslo og Viken presenterte hvert sitt tema, og presentasjoner fra fylker som har jobbet systematisk med matglede over tid, nemlig Innlandet og Trøndelag.
 

Ørland kommune 

Fra Trøndelag var det Karen Lund Rasch Aune, enhetsleder for Sykehjem og heldøgnsomsorg i Ørland kommune, som sammen med sentrale medarbeidere fortalte hva de har jobbet med og hvilke resultater de ser. Basert på tilbakemeldinger fra deltakerne, er det tydelig at konkret erfaringsoverføring som dette, er veldig inspirerende. Karen selv sier: «Det er artig å bli forespurt, og det å få dele erfaringene gir ansatte en stolthet for jobben de utfører». 

Marker var en av kommunene som deltok på webinaret, og de oppsummerte dagen som følger: «Vi ble veldig inspirert av webinaret i dag. Mange gode innlegg, og utrolig morsomt å se alt som Ørlandet har fått til. Dit vil vi ogsåHåper vi får besøk av Matgledekorpset. Det hadde vært supermorsomt og veldig motiverende 

Du kan se og laste ned presentasjonene fra høyremarg.

Les mer i programmet her

Korpsmedlemmene som var tilstede under sendingen, fra  venstre Sebastian Engh, Ronny Kløvfjell og Wenche Elisabeth Hammer
Korpsmedlemmene som var tilstede under sendingen, fra venstre Sebastian Engh, Ronny Kløvfjell og Wenche Elisabeth Hammer Foto: FMOV.