Inn på tunet for personer med demens

Dagaktivitestilbud på gård for personer med demens
Dagaktivitestilbud på gård for personer med demens Foto: Bjørn Frostad / FMOV.

I disse dager starter et pilotprosjekt som har som mål å øke kunnskapen om Inn på tunet blant kommunene i Oslo og Viken, slik at de ser på tjenesten som et naturlig valg i sin demensomsorg

  

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 06.12.2020

I prosjektet blir det et samarbeid med fem kommuner for å:

  • kartlegge utfordringene kjøpere av Inn på tunet-tjenester møter ved oppstart, inkludert innkjøpskompetanse og forankring i kommunene
  • kartlegge hvilke kriterier kommunene vektlegger ved valg av leverandører og hvilke løsninger som blir valgt
  • vurdere kostnader og kvalitet ved bruk av Inn på tunet-tjenester sammenlignet med tilsvarende tilbud

I løpet av prosjektperioden på to år vil det bli gjennomført en oppstartkonferanse, arrangert kurs, studieturer og andre aktiviteter for de fem kommunene som skal delta i prosjektet. Seks kommuner har så langt meldt sin interesse for å delta i prosjektet.
  

E-læringskurs  

Et av tiltakene er å utvikle et e-læringskurs for Inn på tunet-bønder i samarbeid med Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse. Hensikten er å sikre at aktuelle Inn på tunet-tilbydere er bedre skolert i møte med kommunen som kjøper av inn på tunet-tjenester. Målet er å knytte kurset opp mot Matmerk sin godkjenningsordning for Inn på tunet-tilbydere. 


Organisering 

Prosjektet er et samarbeid mellom Fylkesmannen og Viken fylkeskommune. Styringsgruppa og prosjektgruppa består av fagpersoner innen helse og landbruk ved de to etatene. Referansegruppa har medlemmer fra Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse, Nasjonalforeningen for folkehelse, de fire utviklingssentrene for sykehjem og hjemmetjenester og representanter fra forskningsprosjektet «Demensomsorg på gård» ved NMBU, Ruralis og NIBIO.  

Fylkesmannen har sammen med fylkeskommunen fått 3 millioner fra midlene til Inn på tunet-løftet 2.  Prosjektet er en av fire nasjonale piloter. Delprosjektet om e-læringskurset er finansiert av Viken fylkeskommune og med nasjonale KIL-midler fra Landbruksdirektoratet. 

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.