Fugleinfluensa – portforbud

Det er funnet fugleinfluensa på ei viltlevende gås i Rogaland. For å hindre smitte fra ville til tamme fugler har Mattilsynet nå innført portforbud for fjørfe i alle kystkommuner fra og med Rogaland og hele kyststripen opp til Oslo og til og med tidligere Østfold.

Publisert 02.12.2020

Et portforbud vil si at alle tamfugler skal være innendørs eller eventuelt under tak. Portforbudet gjelder også for økologiske fjørfe. Forskrift om høypatogen aviær influensa, Portforbudforskriften, inneholder forebyggende tiltak mot fugleinfluensa. Forskriften skal hindre direkte eller indirekte kontakt mellom ville fugler og tamme fjørfe.

Du må straks varsle Mattilsynet dersom du har mistanke om at fuglene dine har fugleinfluensa.
Tegn på fugleinfluensa er:
• tydelig nedsatt fôr- og vanninntak
• tydelig nedsatt eggproduksjon
• tydelig økning av dødelighet
• kliniske tegn på sykdom

Dersom du har frittgående fjørfe må du tilstrebe at fôr tildeles fuglene dine på en måte som ikke tiltrekker seg ville fugler.

Les mer hos Mattilsynet