Villsvinproblemet øker i Østfold

Bønder fikk møte Bollestad og diskutere villsvin

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 20.10.2020

På grensa til Sverige, helt sørøst i Norge, finnes det nå flokker av villsvin som gjør store skader på avlingene. Villsvin hører ikke hjemme i norsk fauna. Dersom villsvinbestanden fortsetter å øke i Norge, kan det få store negative konsekvenser for jordbruket og norsk svineproduksjon.

Statsråd Bollestad besøkte storfe- og kornbonde Jan Roger Eriksen ved Kornsjø sør for Halden den 13.oktober.  Eriksen fortalte at villsvinbestanden har økt voldsomt på kort tid. Nylig har en flokk på opptil 40 individer «rotet og pløyd» rundt i kornåkeren til bonden, og forårsaket store skader. Kornavlingen anses å være halvert, og kun tre villsvin er felt.

Samarbeid og handlingsplan

For å få bukt med problemet, ønsker landbruks- og matministeren et bredt samarbeid med organisasjoner og grunneierne for å øke jakttrykket på villsvin. Regjeringen har lagt frem Handlingsplan mot villsvin, hvor de bl.a. foreslår å gjøre endringer i viltloven for å tillate kunstig lys i jakt på villsvin.

Villsvin har en høy reproduksjonsevne, dvs. den formerer seg sterkt på kort tid. Skal en klare å redusere bestanden, er det anslått at det må tas ut 2/3 av bestanden hvert år ved jakt og fellefangst. Fellefangst er under utprøving i Norge.  Villsvin er jaktbart hele året.

Dyrehelse og svinepest

Svineprodusentene Kristin Ianssen og Erling Mysen i Eidsberg frykter for konsekvensene dersom den afrikanske svinepesten kommer via villsvin til Norge. De er opptatt av å verne om den gode dyrehelsa til den norske grisen, som anses å være den friskeste grisen i verden. Det brukes minimalt med antibiotika i norsk svineproduksjon, og produksjonen regnes som fôreffektiv og klimasmart.

Dersom afrikansk svinepest skulle komme til landet, ville det være en katastrofe for svinenæringa i Norge. Siden vi ikke vet så mye om villsvin, gjennomfører Mattilsynet nå utstrakt prøvetaking for klassisk svinepest, salmonella, trikiner mm. 
 

Får penger for å levere prøver

Fra LMD er det avsatt 2 mill. kroner til økt helseovervåking av villsvin. Ved innsending av prøver fra skutte dyr, gir Mattilsynet godtgjørelse på 500 kroner for prøver av skutte hanndyr

og 1500 kroner for hunndyr. Tiltaket har medført økt antall innsendte prøver. Inntil nå er det i år innsendt 113 prøver. Alle testene for svinepest er negative, mens det i seks av prøvene er dokumentert salmonella. Trikinprøver av slakt gjennomføres gratis.

Landbruks- og matministeren understrekte viktigheten av økt helseovervåking og samarbeid for tidlig å oppdage sykdomstilfeller i villsvinbestanden. Mattilsynet er godt i gang med dette arbeidet.

Alvorlige sykdomsutbrudd hos villsvin vil også kunne påvirke folkehelsen, gjennom økt bruk av antibiotika i norske besetninger.       

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Kontaktpersoner