Utlysning av midler til drift av beite- og sankelag

Fristen for å søke er i år mandag 2. november.

Publisert 06.10.2020

Beite- og sankelagene må søke elektronisk via Altinn. Les mer om ordningen i brevet sendt til beite- og sankelagene i Oslo og Viken.

Erstatning for tap av husdyr til rovvilt 

Fristen for å søke om erstatning for tap av husdyr til rovvilt er 1. november. Her må dere søke elektronisk via Miljødirektoratets elektroniske søknadssenter.