Dyster gård vant bedriftsutviklingsprisen for landbruket i Viken

Bedriftsutviklingsprisen for landbruket 2020 i Viken er tildelt Dyster gård AS på Ås. Prisen hedrer og synliggjør bedrifter som viser at de klarer å utnytte gårdens ressurser på en innovativ, bærekraftig og lønnsom måte.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 31.10.2020

Regiondirektør i Innovasjon Norge, Kristin Willoch Haugen, overrakte diplom, blomster og 50.000 kroner. Gården er nå med i den nasjonale konkurransen om prisen på 250.000 kroner.

Om Dyster gård
Dyster gård er en av de eldste gårdene i Ås, og er et familiedrevet, tradisjonelt gårdsbruk med korn- og kjøttproduksjon nær Ås sentrum. For gården er det viktig at mest mulig av verdikjeden baseres på egne eller lokale produkter. De er opptatt av å være en positiv bidragsyter til lokalmiljøet og omsetter kjøttprodukter av storfe og frilandsgris direkte fra gården. De jobber kvalitetsutvikling gjennom fôring, møring og avl og jobber mye med jordhelse og redusert bruk av kjemiske og fossile innsatsmidler. Gården leier også ut arealer til Dysterjordet Andelslandbruk som dyrker allsidige produkter til sine 200 medlemmer.

Landbruksdirektør fra Fylkesmannen i Oslo og Viken, Nina Glomsrud Saxrud, skrøt av bøndene på Dyster gård, blant annet for all ekstrainnsatsen som blir lagt ned i avlsarbeid, videreforedling, markedsføring og salg, når de kunne gjort det enkelt for seg selv og levert til et slakteri.

Hos Fylkesmannen er vern av matjord en viktig arbeidsoppgave i et stadig press i mange kommuner om å bygge ned matjord. Nina Glomsrud Saxrud kom med en takk til Dyster gård. -Dere tok det geniale grepet med å samarbeide med et andelslandbruk og har med det bidratt til 200 lokale jordvernere. Takk!

Les mer om gården hos Innovasjon Norge og på Dyster gårds hjemmeside.

Prisvinnerne med jurymedlemmene. F.v. Nina Glomsrud Saxrud (Fylkesmannen i Oslo og Viken), Janne Buhaug (Viken Fylkeskommune), Tine og Tove Bjørneby (Dyster gård), Emilie Aslakstrøm (Bonde og småbrukarlaget), Sven Arild Uvaag (Bondelaget) og Kristin Willoch Haugen (Innovasjon Norge).

Juryens begrunnelse

Årets vinner i Viken har med sin langsiktige, profesjonelle og innovative tilnærming klart å utnytte landbrukets og gårdens ressurser på en spennende og lønnsom måte.

Vinneren har fokus på bærekraft og utnytter markedsnærheten gjennom hele tiden å være  fremoverlente og se etter nye muligheter, skape kortreist omsetning av produkter, er en positiv bidragsyter til lokalmiljøet og knytter tettere bånd mellom landbruket og resten av samfunnet.

Nye og bærekraftige dyrkingsprinsipper er tatt i bruk for å bedre jordhelsen og redusere bruk av kjemiske og fossile innsatsmidler. De tar i stor grad hånd om hele verdikjeden selv.

Vinneren er et godt eksempel på et landbruk som gjennom nytenking, sin markedsnærhet, kvalitet i alle ledd og hardt arbeid har bygget opp en robust og bærekraftig virksomhet.

Juryen består av

  • Direktør for IN Oslo Viken Kristin Willoch Haugen (juryens leder)
  • Bondelagene i Viken v/Svend Arild Uvaag
  • Bonde- og Småbrukarlagene i Viken v/Emilie Aslakstrøm
  • Viken fylkeskommune v/Janne Buhaug
  • Fylkesmannens Landbruksavdeling v/Nina Glomsrud Saxrud

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.