Oppfordrer til gjensidig respekt

Mange bønder høster nå døgnet rundt når værforholdene tillater det. Fylkesmannen i Oslo og Viken oppfordrer både bønder og deres naboer om å vise forståelse for hverandre.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 10.08.2020

Dette kan gjelde for eksempel tresking av korn, opptak av poteter, gulrøtter og ev. andre grønnsaker som lar seg høste med maskin om natta, pressing og pakking av gress osv.

- Bøndene må få lov til å drive med en del arbeid på natta. Samtidig oppfordrer vi til bare å gjennomføre helt nødvendig innhøsting i de tider på døgnet der dette kan være en utfordring for nærmiljøet, sier Otto Galleberg, seksjonssjef i landbruksavdelingen.

- Vi oppfordrer også bøndene til å forsøke å unngå saktegående transporter i rushtid.

Korn, bær og grønnsaker

Oslo og Viken er blant landets største fylker innen produksjon av korn, bær og grønnsaker. Hele 46,6 % av landets kornareal i Oslo og Viken, og over 50 % av kornet (målt i kg)
produseres her. Regionen har 34,1 % landets bærareal og 28,6 % av landets grønnsaksareal.