Opplæring i arealplanlegging for folkevalgte i kommunene

Fylkesmannen i Oslo og Viken arrangerer fire samlinger med opplæring i arealplanlegging i mars og april. Vi oppfordrer kommunene til å sende aktuelle folkevalgte og ansatte på en lærerik dagssamling.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 04.02.2020

Målgruppe

Folkevalgte fra kommunene i Oslo og Viken

Vi oppfordrer også til at ansatte fra administrasjonen deltar.

 

Samlinger

Vi har fordelt kommunene på fire samlinger:

Gå inn på lenkene for å se hvilke kommuner som sokner til den enkelte samlingen, samt mer informasjon om påmelding o.l.

 

Program

Følgende tema vil bli tatt opp:

  1. Plansystemet og Fylkesmannens roller i arealplanleggingen
  2. Nasjonale og regionale føringer innenfor klima- og miljøområdet, eksempelvis. areal- og transportplanlegging.
  3. Jordvern og andre interesser innen landbruket
  4. Samfunnssikkerhet og klimatilpasning.

Program og innhold vil bli tilpasset regionene og de kommunene som er invitert. Det vil være viktig for oss å legge opp til dialog og tilbakemeldinger fra dere folkevalgte i kommunene. Det legges også opp til innlegg fra kommuner.

Fylkesmann Valgerd Svarstad Haugland eller assisterende fylkesmann Trond Rønningen vil innlede og delta på deler av samlingen. 

 

(NB! Bindende påmelding)