Fjell Norges regionale delegasjon til Grüne Woche

- Hvordan kan økt aktivitet innen mat og reiseliv bidra til flere arbeidsplasser i fjellområdene? Det var spørsmålet da regional delegasjon fra Fjell Norge var invitert til seminar under Grüne Woche i Berlin. 

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 30.01.2020

Grüne Woche besøkes av svimlende 450 000 mennesker i løpet av 10 dager, og er slik sett et utstillingsvindu for Norge rettet mot det tyske markedet. Samtidig er det andre, og vel så viktige effekter av Norges deltakelse, som nettverksbygging og økt samarbeid mellom norske aktører innen mat og reiseliv. Delegasjonen fra Fjell Norge besto av ordførere, fylkespolitikere, representanter fra regionråd, næringsråd, Innovasjon Norge, fylkeskommuner og fylkesmenn og andre som arbeider for økt verdiskapning i fjellregionen.  

Samhandling er nøkkelen til suksess

Det var assisterende fylkesmann i Oslo og Viken, Trond Rønningen som hadde æren av å åpne samlingen. Han påpekte at samhandling er nøkkelen til suksess. Vi fikk videre blant annet høre fra Haaken Christensen fra Innovasjon Norge om naturbasert reiseliv som grunnlag for distriktsutvikling, og de nyeste trendene for hva slags tilbud turister ønsker seg. Eirik Høyme Rogn fra Mountains of Norway fortalte om hvordan de retter arbeidet sitt inn mot utenlandske turoperatører og hvordan en kan skape en ny «innpakning» for fjellopplevelser i Norge som er tilpasset turistenes ønsker og behov.

Bevisstgjøring om verdien av samarbeid på tvers av dalfører, kommuner og fylkesgrenser sto høyt på dagsorden, og Pål Knutsson Medhus fra Opplevelseskurset/Høve Støtt AS snakket om hvorfor samarbeid er så viktig. Vi fikk også presentert gode eksempler fra Valdres, ved daglig leder Jøran Ødegård Lunde i Valdres Natur og kulturpark, og Østfold, ved daglig leder Ann Kristin Andreassen i Guldkorn om hvordan festivaler og idrettsarrangement kan bidra til å øke omsetningen av lokalprodusert mat- og drikke. I en panelsamtale om økt verdiskapning i fjellområdene ble det pekt på felles identitet, godt samarbeid og god kundeinnsikt som viktige punkter for å lykkes.

Den siste dagen deltok deler av delegasjonen på et seminar om rekruttering i den norske ambassaden, mens andre fikk høre om hvordan Sverige og Sveits jobber med profilering av mat og reiseliv gjennom Grüne Woche. Samtlige deltakere fikk besøke den norske standen og bli kjent med utstillerne til Fjell Norge. Det ble mange gode samtaler på standen, og ikke minst nydelige smaksprøver av mat og drikke som fjellregionen har å by på. 

Fjell Norge deltok for tredje år på rad

For tredje år på rad var Fjell Norge en av tre regioner som var representert på messa, og regionen omfatter fjellkommuner fra Setesdal i sør til Trøndelag i nord. Fjell Norges deltakelse på Grüne Woche ledes av Fjellnettverket i samarbeid med Innovasjon Norge, fylker og fylkesmenn. Deltakelse på Grüne Woche er et ledd i å øke verdiskapning innen mat og reiseliv i fjellet, og skal også bidra til å bygge Norge som matnasjon. 

Fjell Norges regionale delegasjon til Berlin. Foto: Torstein Maugesten