Klimasmart landbruk

De siste to årene har bønder i Østfold deltatt på kurs og samlinger om energieffektivisering og klimasmarte, lønnsomme tiltak. 

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 10.10.2019

Prosjektet COBEN startet i 2017 og er et samarbeidsprosjekt mellom flere regioner i Nord-Europa. Hovedfokus har vært å utrede muligheter for en overgang til fornybar energi og å bygge opp kompetanse hos bønder, gjennom kurs og samlinger. Over 300 bønder fra Østfold har deltatt i opplæring med temaer som bioenergi, sol- og vindenergi, varmepumper, energianalyser på gårdsbruk med gjennomgang av 6 pilotgårder, dybdekurs i solenergi, temadag om fossilfrie korntørker og studietur om biogass med mere.

På Kalnes vgs har det i løpet av sommeren blitt installert en mobil, fossilfri pelletsfyrt korntørke, som i vintermånedene skal lånes ut som oppvarmingskilde på byggeplasser. Dette er finansiert i samarbeid med flere prosjekt. Det er samlet mye nyttig fagstoff gjennom perioden, og det meste finner du på hjemmesidene til Klima Østfold

Mer om COBEN

Målet er å bidra til økt andel fornybar energi og reduserte klimagassutslipp i Østfold gjennom å øke kompetansen blant bønder om energieffektivisering og klimasmarte lønnsomme tiltak. Et annet viktig mål er å initiere til samarbeid om en overgang til fornybar og lokal energiproduksjon.

Fylkesmannen i Oslo og Viken er sammen med Østfold Fylkeskommune norske partnere i COBEN. Prosjektet har partnere i seks ulike regioner i Skottland, Belgia, Nederland, Tyskland og Danmark i tillegg til Østfold. 

imagej96.png

I Østfold har prosjektet samarbeidet med flere andre initiativ som Klima Østfold og Klimasmart landbruk

Her kan du lese mer om de ulike temaene i prosjektet: