Tilskudd til tiltak i beiteområder 2019

Beite- og sankelagene i Oslo og Viken kan nå søke tilskudd til tiltak i beiteområder for 2019. Formålet med tilskuddet er å legge til rette for best mulig utnyttelse av beite i utmark, redusere tap av dyr på utmarksbeite og fremme fellestiltak i beiteområdene.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 21.01.2019

Rammen for Oslo og Viken er på totalt 1 280 000 kroner og søknadsfristen er 15. februar 2019.

Tilskudd kan gis til lag eller foreninger som er registrert i enhetsregisteret, som driver næringsmessig beitedrift og som iverksetter investeringstiltak og/eller planleggings- og tilretteleggingsprosjekter i beiteområder. Tilsvarende gjelder for foretak som har rett til produksjonstilskudd der det grunnet naturgitte eller driftsmessige forhold ikke ligger til rette for samarbeid. Fylkesmannen vil prioritere fellestiltak i regi av beite- og sankelag.

Vi ber kommunene om å viderefordmidle dette i sine nettverk.

Les hele utlysningen her.