Dato Uke Arrangør Arrangement Sted
september 2021
23. sep 38 Sosial- og barnevernavdelingen Statsforvalterens spørretime for NAV-kontorene Teams - Nettmøte
29. sep 39 Velferdsprosjektet Inn på tunet - stedet for gode øyeblikk Webinar
30. sep 39 Helseavdelingen Digital fagsamling om forebygging av selvmord og selvskading Digitalt
oktober 2021
07. okt 40 Sosial- og barnvernsavdelingen Webinar - sosialtjenesteloven § 20 a Nettmøte
13. okt 41 Sosial- og barnevernavdelingen Samling om prosjektledelse - tilskudd til utvikling av de sosiale tjenestene i Nav Auditoriet i Holberg Terrasse, 1 etasje. Stensberggata 27 og på den digitale plattformen Microsoft Teams
19. okt - 20. okt 42 Statsforvalteren i Oslo og Viken Offentlig helsearbeid for LIS1 Webinar
25. okt 43 Helseavdelingen Pakkeforløp som et koordinert og helhetlig behandlingsforløp Hybrid- konferanse (fysisk og digitalt)
november 2021
10. nov 45 Velferdsprosjektet Snakke sammen- et verktøy for samtaler med barn Webinar
22. nov 47 Velferdsprosjektet Retten til utdanning - i et menneskerettighetsperspektiv Webinar
23. nov - 24. nov 47 Velferdsprosjektet Bolig- og velferdskonferanse Vil bli publisert senere
desember 2021
03. des 48 Statsforvalteren i Oslo og Viken Offentlig helsearbeid for turnusfysioterapeuter og kiropraktorer Nettbasert
08. des 49 Velferdsprosjektet Hva må til for at lavinntektsfamilier får bedre levekår? Planlegger et webinar
14. des 50 Velferdsprosjektet Tvangsbruk overfor psykisk utviklingshemmede – og vergens rolle Planlegger et webinar
Dato Arrangement
september 2021
23. sep Statsforvalterens spørretime for NAV-kontorene
29. sep Inn på tunet - stedet for gode øyeblikk
30. sep Digital fagsamling om forebygging av selvmord og selvskading
oktober 2021
07. okt Webinar - sosialtjenesteloven § 20 a
13. okt Samling om prosjektledelse - tilskudd til utvikling av de sosiale tjenestene i Nav
19. okt - 20. okt Offentlig helsearbeid for LIS1
25. okt Pakkeforløp som et koordinert og helhetlig behandlingsforløp
november 2021
10. nov Snakke sammen- et verktøy for samtaler med barn
22. nov Retten til utdanning - i et menneskerettighetsperspektiv
23. nov - 24. nov Bolig- og velferdskonferanse
desember 2021
03. des Offentlig helsearbeid for turnusfysioterapeuter og kiropraktorer
08. des Hva må til for at lavinntektsfamilier får bedre levekår?
14. des Tvangsbruk overfor psykisk utviklingshemmede – og vergens rolle