Dato Uke Arrangør Arrangement Sted
november 2021
08. nov - 09. nov 45 Sosial- og barnevernavdelingen Barnevernlederforum Quality hotel River Station Drammen
10. nov 45 Velferdsprosjektet Snakke sammen- et verktøy for samtaler med barn Webinar
22. nov 47 Velferdsprosjektet Retten til utdanning - i et menneskerettighetsperspektiv Webinar
23. nov - 24. nov 47 Velferdsprosjektet Bolig- og velferdskonferanse Vil bli publisert senere
desember 2021
08. des 49 Velferdsprosjektet Hva må til for at lavinntektsfamilier får bedre levekår? Planlegger et webinar
Dato Arrangement
november 2021
08. nov - 09. nov Barnevernlederforum
10. nov Snakke sammen- et verktøy for samtaler med barn
22. nov Retten til utdanning - i et menneskerettighetsperspektiv
23. nov - 24. nov Bolig- og velferdskonferanse
desember 2021
08. des Hva må til for at lavinntektsfamilier får bedre levekår?