Hva må til for at lavinntektsfamilier får bedre levekår?

Dato:
8. desember 2021 10.00 - 11.30
Sted:
Planlegger et webinar
Arrangør:
Velferdsprosjektet
Målgruppe:
Alle som jobber i tjenester hvor man møter familier som har vedvarende lavinntekt, som NAV kontor, økonomiske rådgivere, Barnevern- Helse- omsorgstjenesten, boligkontor mv.

Vi planlegger et webinar om hvordan vi kan samarbeide for å gi bedre tjenester.

 

 

Publisert 01.07.2021

Webinaret er under planlegging, og informasjon om innhold og påmelding vil komme senere. 

Dato:
8. desember 2021 10.00 - 11.30
Sted:
Planlegger et webinar
Arrangør:
Velferdsprosjektet
Målgruppe:
Alle som jobber i tjenester hvor man møter familier som har vedvarende lavinntekt, som NAV kontor, økonomiske rådgivere, Barnevern- Helse- omsorgstjenesten, boligkontor mv.