Invitasjon til digitalt informasjonsmøte 15. november om tilskuddsordning for lokal kompetanseutvikling i barnehager og skoler i Viken

Dato:
15. november 2021 10.00 - 13.00
Sted:
Digitalt møte
Arrangør:
Barnehage- og utdanningsavdelingen
Målgruppe:
Eiere av offentlige og private barnehager og skoler, styrere/daglig ledere og rektorer, barnehagemyndigheter, representanter for PPT, andre aktører i «Laget rundt barnet», universitet, høgskoler, nasjonale senter, arbeidstaker-, arbeidsgiver- og interesseorganisasjoner, ansatte i barnehager og skoler m.fl.

Vi minner om vårt digitale informsjonsmøte for Viken mandag 15. november kl. 10.00 - 13.00.

Publisert 11.11.2021, Oppdatert 11.11.2021

På møtet skal vi informere om statlige ordninger for kompetanseutvikling i barnehager og skoler, og vise hvordan eiere enkelt kan melde behov for midler for inntil tre år til kompetansetiltak i egne virksomheter.

Felles tilskuddsordning for kompetanseutvikling i barnehager og skoler 

I 2021 fikk vi en felles tilskuddsordning for lokal kompetanseutvikling i barnehager og skoler. Eiere av både barnehager og skoler kan melde behov for midler til kompetanseutvikling i egen virksomhet. Dette omfatter følgende ordninger:

 • Regional ordning for kompetanseutvikling i barnehage
 • Desentralisert ordning for kompetanseutvikling i grunnskole og videregående skole
 • Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis

I Oslo og Viken har vi i år utbetalt 164 millioner kroner til barnehage-, skoleeiere og universitet/høgskoler. Midlene brukes til vurdering av behov, planlegging og gjennomføring av kompetansetiltak.

Tilgang til møtet

Det er ingen påmelding til dette møtet. Denne lenken gir tilgang til møtet for alle som ønsker å delta: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OGNlMzk5YjEtNDNmMC00MWM2LTlhZDktZjdjNjNjNzNlMzlk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%228a6fa58e-5153-4bfa-9a8b-573d985a4186%22%2c%22Oid%22%3a%2299f2cc63-f2d5-4320-93d2-d4d72370420c%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d&btype=a&role=a

Hvem kan delta på møtet?

Alle som vil vite mer om kompetanseutvikling i barnehager og skoler i Viken kan delta, men vi ønsker spesielt at de som er i disse målgruppene deltar:

 • eiere av offentlige og private barnehager og skoler
 • styrere/daglig ledere og rektorer
 • barnehagemyndigheter
 • representanter for PPT
 • andre aktører i «Laget rundt barnet», f.eks. helsesykepleier, barnevern, BUP
 • universitet, høgskoler og nasjonale kunnskapssenter
 • arbeidstakerorganisasjoner
 • arbeidsgiverorganisasjoner
 • interesseorganisasjoner
 • ansatte i barnehager og skoler

Innhold på møtet

 • Hvem kan melde behov for kompetanseutvikling?
 • Hvilke muligheter er det for tilskudd gjennom kompetanseordninger for barnehager og skoler?
 • Hvordan etablere samarbeid og partnerskap mellom eiere og universitet/høgskoler og/eller nasjonale kunnskapssenter?
 • Hvordan bruke det nye digitale meldesystemet for innsending av behovsmeldinger?
Dato:
15. november 2021 10.00 - 13.00
Sted:
Digitalt møte
Arrangør:
Barnehage- og utdanningsavdelingen
Målgruppe:
Eiere av offentlige og private barnehager og skoler, styrere/daglig ledere og rektorer, barnehagemyndigheter, representanter for PPT, andre aktører i «Laget rundt barnet», universitet, høgskoler, nasjonale senter, arbeidstaker-, arbeidsgiver- og interesseorganisasjoner, ansatte i barnehager og skoler m.fl.