Inn på tunet - stedet for gode øyeblikk

Dato:
29. september 2021 11.00 - 13.00
Sted:
Webinar
Arrangør:
Velferdsprosjektet
Målgruppe:
Politisk ledelse, kommuneledere og -ansatte innen helse og omsorg, plan, kultur og landbruk, brukere- og pårørenderepresentanter og andre interesserte
Påmeldingsfrist:
26. september 2021 23.00
Mann med lam Foto Stiftelsen Norsk Mat
Mann med lam Foto Stiftelsen Norsk Mat

Her finner du opptak og presentasjoner fra webinaret 29. september med tema: Leve hele livet – Demensplanen 2025 og Inn på tunet. 

Publisert 01.07.2021

Her kan du se opptak fra webinaret 

Presentasjonene fra innleggene ligger under "Dokumenter" til høyre. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Leve hele livet og demensplan 2025

Hvordan møter vi fremtidens utfordringer? Demensplanen 2025 og ny pårørendestrategi henger sammen med Leve hele livet. Strategiene gir eksempler på løsninger, og hvordan kommunene kan planlegge for individuell tilrettelegging av tjenestetilbudene sine.

Nasjonalforeningen for folkehelsen vil dele sin kunnskap om behovet for tilpassede tjenester hos personer med demens og deres pårørende.

Inn på tunet

Hva sier forskningen om dagaktivitetstilbud på gård og hvordan samarbeider man på tvers i tjenestene? Nasjonalt pilotprosjekt om Inn på tunet og demensomsorg viser vei sammen med fem kommuner i Oslo og Viken, blant annet Hemsedal og Fredrikstad. De har benyttet gårder som en del av sitt tjenestetilbud i en årrekke, og vil dele sine erfaringer.


Program

 • Velkommen
  ved møteleder Une Borg Kjølseth
  spesialrådgiver, Statsforvalteren i Oslo og Viken

 • Leve hele livet og pårørendestrategi gir muligheter
  ved Thorstein Ouren
  seniorrådgiver, Helsedirektoratet

 • Demensplan 2025 viser vei
  ved Berit Kvalvaag Grønnestad
  prosjektleder for Demensplan 2025 i Helsedirektoratet

 • Behov for tilpasset dagaktivitet og avlastning hos personer med demens og deres pårørende
  ved Kari-Ann Baarlid, Nasjonalforeningen for folkehelse, og en pårørende

 • Resultater fra forskningsprosjektet «Demensomsorg på gård»
  ved Ingeborg Pedersen
  førsteamanuensis, institutt for folkehelsevitenskap, NMBU

 • Inn på tunet som en del av tjenestetilbudet til personer med demens
  ved Henrik Thorset
  kvalitet- og fagutviklar i koordinerande eining, Hemsedal kommune

 • Forankring og samarbeid om Inn på tunet for personer med demens
  ved Birgitte Skauen Kopperud
  etatssjef omsorgssentre, Fredrikstad kommune

 • Inn på tunet-løftet 2 – nasjonal pilot om demensomsorg
  ved Hege Aae
  seniorrådgiver og prosjektleder hos Statsforvalteren i Oslo og Viken

Med forbehold om endringer