Statsforvalterens spørretime for NAV-kontorene

Dato:
24. juni 2021 10.00 - 11.00
Sted:
Teams - Nettmøte
Arrangør:
Sosial- og barnevernavdelingen
Målgruppe:
Nav-kontorer i Oslo og Viken

Statsforvalteren inviterer til «Åpen spørretime» innen fagområdet sosiale tjenester.

Publisert 07.06.2021

Har du eller dine kollegaer spørsmål eller saker dere ønsker å drøfte eller ta opp, knyttet til de sosiale tjenestene i Nav, så meld dette inn – frist 14.juni.

Innspill og spørsmål kan sendes til kontaktperson: Magnhild.Budal.Pettersen@statsforvalteren.no

Påmelding her

Frist for påmelding er 23. juni. Du vil få tilsendt en lenke til deltagelse på Teams kort tid forut for arrangementet.

Dato:
24. juni 2021 10.00 - 11.00
Sted:
Teams - Nettmøte
Arrangør:
Sosial- og barnevernavdelingen
Målgruppe:
Nav-kontorer i Oslo og Viken

Praktisk

Spørsmål om påmelding

22 00 36 30

  • Bjørn Tore Kristiansen
  • Mette Vestby

E-post: fmov-soba-konferanser@statsforvalteren.no