Regionmøte skogbruk - Skognettverkene MIDT

Dato:
27. mai 2021 09.00 - 12.00
Sted:
Teams
Arrangør:
Landbruksavdelingen
Målgruppe:
Skogansvarlige i kommunene og aktører i skogbruket i Oslo og Viken
Forslag til oppdeling i skogregioner innad i Oslo og Viken (Kartillustrasjon: Statsforvalteren i Oslo og Viken)
Forslag til oppdeling i skogregioner innad i Oslo og Viken (Kartillustrasjon: Statsforvalteren i Oslo og Viken)

Vi inviterer til 3 regionmøter for skogbruket i Oslo og Viken. Formålet er å komme fram til nye skognettverk for samarbeid innad i fylket. Møtet 27. mai gjelder for midtre del av Viken.

Publisert 05.05.2021, Oppdatert 27.05.2021

Målgruppe: Kommuner og skogaktører i midtre del av Viken (tidl. nedre Buskerud, Oslo og Akershus uten Follo). Se region 3 og 4 på kartet. Klikk her for å se kartet i høyere oppløsning.

Formål: Lokalt samarbeid og oppfølging av Handlingsplan for skogbruk i Oslo og Viken. På møtene ønsker vi å diskutere gode samarbeidsformer i skognettverk innad i fylket.

Påmelding: Se påmeldingsskjema nederst på siden.

 

Møtedatoer for alle møtene:

20.05.2021 kl. 9-12 – Region VEST: Numedal og Hallingdal (inkl. Sigdal og Kongsberg)

27.05.2021 kl. 9-12 – Region MIDT: Nedre Buskerud, Oslo og Akershus

02.06.2021 kl. 9-12 – Region SØR: tidl. Østfold og Follo

Det er åpent for deltakelse på alle møtene. Programmet vil være det samme på alle. Kommuner som føler tilhørighet til mer enn én av regionene kan delta på flere av møtene.

 

Program:

09.00

Velkommen og innledning v/ Nina Glomsrud Saxrud

09.15

Skogregioner/skognettverk innad i Oslo og Viken v/ Helge Nordby

 • Presentasjon av forslag til skogregioner
 • Utfordre tilhørerne på refleksjoner

Inspirasjon fra regioninndeling i Innlandet v/ Carl Olav Holen fra Statsforvalteren i Innlandet

 • Organisering, oppgaver, hvem er med
 • Fordeler ved organisering

10.00

Handlingsplan for skogbruk i Oslo og Viken 2021-2025 v/ Andreas og Jan Egil

 • Kort gjennomgang
 • Statsforvalteren sin plan for oppfølging/kursing i samarbeid med fylkeskommunen

10.30

Pause

10.45

Hvordan skal vi fylle skogregionene med innhold?

Regional oppfølging av handlingsplanen v/ fylkeskommunen (20 min)

 • Hvor kan skogbruket henvende seg for å søke midler til utvikling
 • Kobling mot Regionalt næringsprogram (RNP)
 • Kort om fylkeskommunens tre- og klimasatsing

Synspunkter fra kommunene (Region VEST: Christer Kornstad, MIDT: Eli Tangen Eggum, SØR: Vegard Aarnes, 10 min)

 • Hvilke fordeler ser dere ved å jobbe i regioner?
 • Hvem mener dere bør delta i regionene, og hvordan kan man få til et godt regionalt eierskap?

Synspunkter fra skognæringen (Region VEST: Viken Skog, MIDT: Norskog, SØR: Glommen-Mjøsen Skog, 10 min)

 • Hvilke fordeler ser dere ved å jobbe i regioner?
 • Hvem mener dere bør delta i regionene, og hvordan kan man få til et godt regionalt eierskap?

11.25

Oppsummering og hjemmelekse v/ Helge Nordby

Er regionene hensiktsmessige?

 • Er det greit med 6 stk.?
 • Hva bør evt. endres?
 • Navn på regionene

Veien videre

 • Innhold i regionene
 • Hvem tar en rolle?
 • Hvordan følge opp Handlingsplan for skogbruk gjennom regionene

Ønske om at regionene har oppstartsmøter tidlig høst 2021

 • Inviter gjerne med Statsforvalteren
 • Vi kan være til disposisjon som observatør i regionene, og kan tilby kunnskapsgrunnlag for regionene (statistikk o.l.)

Ca. 1. november:

 • SF inviterer til statusmøte for fremdrift i arbeidet
 • Oppfordrer til at regionene er i gang og kan samarbeide om innmelding av tilskuddsbehov og tiltaksstrategier for 2022

11.40

Dialog og diskusjon rundt forslagene til skogregioner og videre arbeid med handlingsplanen

 • Kom med synspunkter!

12.00

Møteslutt

Møteleder: Helge Nordby