Webinar med kompetansemiljøene

Dato:
25. mars 2021 09.00 - 13.15
Sted:
Digital plattform - Teams
Arrangør:
Sosial- og barnevernavdelingen
Målgruppe:
Kommunalsjefer med ansvar for barnevern og øvrig oppvekstfelt, barnevernledere og ansatte med fagutviklingsoppgaver i barneverntjenestene. 

Hva har de på menyen ?

Publisert 24.02.2021

Bakgrunn

Statsforvalteren har over tid fått henvendelser fra barneverntjenester som opplever at det kan være utfordrende å manøvrere i jungelen av aktører som tilbyr ulike former for kompetanseheving, tjeneste- og tiltaksutvikling. I lys av forestående barneverns-/oppvekstreform der kommunene oppfordres til å se sitt arbeid med å forebygge plasseringer utenfor hjemmet i et mer helhetlig perspektiv, har vi valgt å invitere inn kommunalsjefer med ansvar for oppvekstfeltet.  

 

Innhold

Statsforvalteren har invitert kompetansemiljøene NAPHA, NUBU, KORUS øst og sør og Stiftelsen Pilar (RBUP øst og sør, RVTS øst og RVTS sør). I tillegg har vi invitert med Bufetat ettersom de har et særlig ansvar knyttet til kompetanseoverføring i tilknytning til reformen. Vi har bedt bidragsyterne informere om hva de leverer av forskning, kompetanseutviklingsprogram, bistand til tjenesteutvikling, eventuelle bidrag inn i læringsnettverk og hva de ellers kan tilby barneverntjenestene/kommunene generelt.  

 

Praktisk

Påmelding gjøres via Questback her

 

Påmeldingsfrist: fredag 12.03.21. 

De som er påmeldt vil få tilsendt en Teams-invitasjon en uke før webinaret avholdes. 

 

Ta gjerne kontakt dersom det skulle være spørsmål! 

Dato:
25. mars 2021 09.00 - 13.15
Sted:
Digital plattform - Teams
Arrangør:
Sosial- og barnevernavdelingen
Målgruppe:
Kommunalsjefer med ansvar for barnevern og øvrig oppvekstfelt, barnevernledere og ansatte med fagutviklingsoppgaver i barneverntjenestene. 

Dokumenter

Praktisk

Spørsmål om påmelding

22003630

Mette Vestby og/eller Bjørn Tore Kristiansen

E-post: fmov-soba-konferanser@statsforvalteren.no