AVLYST Skogfagdag Oslo og Viken ØST

Dato:
9. september 2020 09.00 - 15.00
Sted:
Scandic Brennemoen, Mysen
Arrangør:
Fylkesmannen i Oslo og Viken
Målgruppe:
Skogansvarlige i kommunene i Oslo og Viken

Vi planlegger to skogfagdager med samme tema. For kommunene øst for Oslo blir samlingen 9. september. Tema blir bl.a. hogst i kantsoner langs vann og vassdrag.

Publisert 03.07.2020

AVLYST:

Oppdatert 11.08.2020: Grunnet smittevernhensyn er denne samlingen avlyst.

 

Fagsamlingene er planlagt:

  • 3. september for kommunene vest for Oslo: Samlingen blir på Modum (Blaafarveværket)
  • 9. september for kommunene øst for Oslo: Samlingen blir i Indre Østfold (Scandic Brennemoen, Mysen) - NB! AVLYST

Program begge samlinger:

09.00-09.30:

Oppmøte, kaffe

 

09.30-10.15:

  • Presentasjon av hovedtiltakene i ny Handlingsplan for skogbruk i Oslo og Viken 2020-2024
  • Innspill fra skognæringen på hvordan vi skal jobbe for å nå målene i planen

 

10.15-11.00:

Evaluering av årets to ekstraordinære tilskuddsordninger. Hva er status for etterspørsel, forbruk og saksbehandling halvveis ut i ordningene?

  • Innspill fra to skogbrukssjefer
  • Åpen runde

 

11.00-12.00:

Lunsj

 

12.00-15.00:

Tema: Hogst i kantsoner langs vann og vassdrag

  • Hva er innenfor regelverk og sertifisering, og hva er ikke? Befaring med eksempler på begge deler
  • Innspill fra skognæringen, naturverninteresser og det offentlige

 

15.00:

Vel hjem!

 

Dato:
9. september 2020 09.00 - 15.00
Sted:
Scandic Brennemoen, Mysen
Arrangør:
Fylkesmannen i Oslo og Viken
Målgruppe:
Skogansvarlige i kommunene i Oslo og Viken