Vær smart! - kurs i klimatilpasning

Dato:
5. desember 2019 09.30 - 16.15
Sted:
Tyrifjord Hotell, Vikersund
Arrangør:
Fylkesmannen i Oslo og Viken, Akershus, Buskerud og Østfold fylkeskommune, Miljødirektoratet
Målgruppe:
Kommunale saksbehandlere/ansvarlige innen kommunalteknikk, landbruk, plan, byggesak, miljø, beredskap og jurister, samt private konsulenter

«VÆR SMART!» er Miljødirektoratets kursopplegg om klimatilpasning for kommunene. Kurset er tverrfaglig og relevant for mange ulike deler av kommunen. Vi arrangerer kurset to ganger i 2019, i Oslo og Vikersund. Meld deg på! 

Publisert 26.06.2019

Klimaet er i endring, og kommunene har et ansvar for å redusere konsekvensene. Dette involverer mange fagsektorer. Organiseringen av risikovurdering, forebygging og kunnskapsdeling er uklar, og lovverket er ikke fullt tilpasset til dagens klima. Kommunene spiller den mest sentrale rollen i arbeidet, og kan blant annet komme i erstatningsansvar hvis ting går galt.

«VÆR SMART!» er Miljødirektoratets kursopplegg om klimatilpasning for kommunene. Målgruppene er kommunale saksbehandlere og ansvarlige innen kommunalteknikk, landbruk, plan, byggesak, miljø, beredskap og jurister, samt private konsulenter. Alle interesserte er velkomne til å delta, men ansatte i kommuner og fylkeskommuner vil bli prioritert ved stor pågang. Et hovedmål med kurset er bedre tverrfaglig samhandling. Vi oppfordrer derfor kommunene til å delta med representanter fra flere fagområder.

Kurset holdes to ganger, i Oslo 20.11. og på Vikersund 5.12, med stort sett samme innhold. Det siste vil ha noen ekstra elementer om landbruk. Kapasiteten er begrenset, og vi regner med stor pågang. Påmeldingsskjemaet gir derfor mulighet til å stå på venteliste på begge kursene. Så hold gjerne av begge datoene. Kursavgiften er kr 750 for offentlig ansatte og kr 1500 for andre.

Programmet ligger på høyre side.

 

VÆR SMART! Meld deg på kurs:

Dato: Onsdag 20. november 2019

Sted: Miljødirektoratet, Oslo

Tid: 09:30-16:15

 

Dato: Torsdag 5. desember 2019

Sted: Tyrifjord Hotell, Vikersund

Tid: 09:30-16:15

 

Påmelding innen 1. november. 

Dato:
5. desember 2019 09.30 - 16.15
Sted:
Tyrifjord Hotell, Vikersund
Arrangør:
Fylkesmannen i Oslo og Viken, Akershus, Buskerud og Østfold fylkeskommune, Miljødirektoratet
Målgruppe:
Kommunale saksbehandlere/ansvarlige innen kommunalteknikk, landbruk, plan, byggesak, miljø, beredskap og jurister, samt private konsulenter