Videregående kurs i økonomisk rådgivning

Dato:
4. november 2019 10.00 - 5. november 2019 14.15
Sted:
Voksenåsen, Ullveien 4, 0791 Oslo
Arrangør:
Sosial- og barnevernavdelingen
Målgruppe:
Ansatte i NAV-kontoret som arbeider med økonomisk rådgivning - region Oslo og Viken

Økonomisk rådgivning er lovpålagt individuell tjeneste etter sosialtjenesteloven § 17. Tjenesten er en av kjerneoppgavene i NAV-kontoret, og ansatte i NAV-kontorene må derfor ha grunnleggende og spesialisert kunnskap for å kunne tilby tjenesten.

Publisert 26.09.2019

Målgruppe, faglig nivå og innhold på kurset

Økonomisk rådgivning er lovpålagt individuell tjeneste etter sosialtjenesteloven § 17. Tjenesten er en av kjerneoppgavene i NAV-kontoret, og ansatte i NAV-kontorene må derfor ha grunnleggende og spesialisert kunnskap for å kunne tilby tjenesten. 

NAV-kontoret skal tilpasse den økonomiske rådgivningen til den enkeltes forutsetninger og behov. Det betyr at NAV-kontoret må kunne tilby alt fra hjelp til håndtering av personlig økonomi, kontakt med kreditorer og utarbeidelse av utenrettslige gjeldsordninger.

Formålet med kurset er å øke kompetansen i NAV – kontorene for sikre best mulig kvalitet på tjenesten. 

Kurset inngår i kursrekken for å øke kompetansen på området økonomisk rådgivning. Kursrekken inneholder i tillegg basiskurs og grunnkurs

Forkunnskap: 

  • Kunnskap tilsvarende grunnkurs i økonomisk rådgivning

Dette er kurset for deg som: 

  • Er ansatt i NAV-kontoret og arbeider med økonomisk rådgivning, herunder utenrettslige gjeldsrådgivning
  • Er nyansatt som spesialist innen økonomisk rådgivning i NAV-kontoret.

Hva skal du sitte igjen med etter endt kurs?

  • Kunnskap om roller og ferdigheter i møte med brukere som har økonomiske problemer

Forelesere på dette kurset er:

Joo Luraas og Hallvard Øren, Fylkesmannen i Oslo og Viken.

Fylkesmannen har et visst antall plasser til kurset, og tar forbehold om retten til å foreta prioriteringer eller be kommunene gjøre prioriteringer dersom det er stor interesse for kurset.

Påmelding er bindende for den enkelte, og ved manglende oppmøte fakturerer vi hver enkelt som ikke møter med kr 500,- Vi godtar navnebytte, dersom opprinnelig påmeldt ikke har mulighet til å delta.

Opprinngelig påmeldingsfrist 11.oktober 2019 er utvidet inntil videre

Påmeldingslenke

Dato:
4. november 2019 10.00 - 5. november 2019 14.15
Sted:
Voksenåsen, Ullveien 4, 0791 Oslo
Arrangør:
Sosial- og barnevernavdelingen
Målgruppe:
Ansatte i NAV-kontoret som arbeider med økonomisk rådgivning - region Oslo og Viken

Kontaktpersoner

Praktisk

Spørsmål om påmelding

22 00 36 30
Bjørn Tore Kristiansen

E-post: fmov-soba-konferanser@statsforvalteren.no