Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Dato Uke Arrangør Arrangement Sted
januar 2021
28. jan 4 Statsforvalteren Tilskudd på velferdsområdet 2021 Nettmøte (Teams)
29. jan 4 Barnehage og utdanningsavdelingen Digital samling om Integreringsloven Digitalt / Teams
februar 2021
03. feb 5 Statsforvalternes regionskontakter i samarbeid med Arbeids- og velferdsdirektoratet Digitalt ekspertkurs i økonomisk rådgjeving Digitalt - Teams
03. feb 5 Landbruksavdelingen Minikurs i Vegbank - tilskudd til skogsbilveier i kommunene - ØST Teams
04. feb 5 Sosial- og barnevernavdelingen Nettmøte - Fylkesmannens spørretime for sosialtjenesten Nettmøte
04. feb 5 Landbruksavdelingen Minikurs i Vegbank - tilskudd til skogsbilveier i kommunene - VEST Teams
10. feb 6 Helseavdelingen Ledersamling for rusfeltet i Oslo Digitalt
18. feb 7 Helseavdelingen Psykisk helse og rus - samhandling og pakkeforløp Webinar
mars 2021
01. mar - 02. mar 9 Stab for samordning, beredskap og prosjekt Workshop for øvelse Sellafield 2021 Sundvolden Hotel, Sunvollen
10. mar - 11. mar 10 Klima- og miljøvernavdelingen Webinar: miljø, klima og arealplanlegging i kommunene i Viken og Oslo Webinar
10. mar - 11. mar 10 Fylkesmannen i Oslo og Viken Modulkurs i næringsutvikling i Utvalgte kulturlandskap i jordbruket i Oslo og Viken i 2021 Del 1 på Kringler gjestegård, del 2 i Vestfold og Telemark og del 3 sted ikke avklart
juni 2021
01. jun - 30. jun 22 - 26 Fylkesmannen i Oslo og Viken Kommunekonferansen 2020 - UTSATT til juni 2021 Sundvolden hotell
Dato Arrangement
januar 2021
28. jan Tilskudd på velferdsområdet 2021
29. jan Digital samling om Integreringsloven
februar 2021
03. feb Digitalt ekspertkurs i økonomisk rådgjeving
03. feb Minikurs i Vegbank - tilskudd til skogsbilveier i kommunene - ØST
04. feb Nettmøte - Fylkesmannens spørretime for sosialtjenesten
04. feb Minikurs i Vegbank - tilskudd til skogsbilveier i kommunene - VEST
10. feb Ledersamling for rusfeltet i Oslo
18. feb Psykisk helse og rus - samhandling og pakkeforløp
mars 2021
01. mar - 02. mar Workshop for øvelse Sellafield 2021
10. mar - 11. mar Webinar: miljø, klima og arealplanlegging i kommunene i Viken og Oslo
10. mar - 11. mar Modulkurs i næringsutvikling i Utvalgte kulturlandskap i jordbruket i Oslo og Viken i 2021
juni 2021
01. jun - 30. jun Kommunekonferansen 2020 - UTSATT til juni 2021