Dato Uke Arrangør Arrangement Sted
oktober 2021
27. okt 43 Statsforvalteren ved juridisk avdeling Fagsamling i plan- og bygningsrett Digitalt - Teams
28. okt 43 Sosial- og barnevernavdelingen Innføring i sosiale tjenester i NAV Webinar - Teams
29. okt 43 Landbruksavdelingen, Statsforvalteren i Oslo og Viken Fagdag øst - Kantsoner langs vann og vassdrag Hobøl
november 2021
01. nov 44 Sosial- og barnevernavdelingen Basiskurs i økonomisk rådgivning - digitalt Webinar - Teams
01. nov 44 Vergemålsavd. og Sosial- og barnevernavd. Vergemål for barn i barnevernet Webinar/nettmøte
02. nov 44 Klima- og miljøvernavdelingen Rovfugl - kartlegging, datahåndtering og forvaltning Sundvolden hotell
03. nov 44 Landbruksavdelingen, Statsforvalteren i Oslo og Akershus Fagdag vest - Kantsoner langs vann og vassdrag Blaafarveverket, Modum
08. nov - 09. nov 45 Sosial- og barnevernavdelingen Barnevernlederforum Quality hotel River Station Drammen
09. nov 45 Helseavdelingen Rus- og psykiskhelsekonferanse i Viken og Innlandet 2021 Digital sending som kan ses på Youtube
10. nov 45 Velferdsprosjektet Snakke sammen- et verktøy for samtaler med barn Webinar
10. nov - 11. nov 45 Statsforvalteren i Oslo og Viken Samling for kommunalsjefer for barnehage og skole i Oslo og Viken Sundvolden Hotel
12. nov 45 Statforvalteren i Oslo og Viken - CRPD-prosjektet Lederkonferanse - CRPD Quality hotell River Station, Drammen
12. nov 45 Barnehage- og utdanningsavdelingen Invitasjon til digitalt informasjonsmøte 12. november om tilskuddsordning for lokal kompetanseutvikling i barnehager og skoler i Oslo Digitalt møte
15. nov 46 Barnehage- og utdanningsavdelingen Invitasjon til digitalt informasjonsmøte 15. november om tilskuddsordning for lokal kompetanseutvikling i barnehager og skoler i Viken Digitalt møte
16. nov - 17. nov 46 Sosial- og barnevernavdelingen Videregående kurs i økonomisk rådgivning Quality Hotel Fredrikstad
22. nov 47 Barnehage- og utdanningsavdelingen Friskolesamling - Oslo og Viken Auditoriet, Eurest Holberg Terrasse, Stensberggata 27, Oslo
22. nov 47 Velferdsprosjektet Retten til utdanning - i et menneskerettighetsperspektiv Webinar
23. nov - 24. nov 47 Landbruksavdelingen Kommunesamling for landbruk 2021 Thon Hotel Arena, Lillestrøm
23. nov - 24. nov 47 Statsforvalteren i Oslo og Viken og Husbanken Øst Statsforvalteren og Husbanken ønsker velkommen til Bolig- og velferdskonferansen 2021 Sundvolden Hotel
23. nov 47 Barnehage og utdanningsavdelingen Møte med sektor om voksenopplæring Digital møte / Teams
25. nov 47 Helseavdelingen Tilskuddsmottakersamling - lindrende behandling den 25.november Ullevål sykehus, Kreftsenteret (bygg 11)
25. nov 47 Barnehage og utdanningsavdelingen BASIL innsamlingen 2021 Digitalt møte / Teams
29. nov - 30. nov 48 Klima Viken Klima Viken kick-off Lillestrøm
30. nov 48 Sosial- og barnevernavdelingen Basiskurs i økonomisk rådgivning Auditoriet i Holbergs Terrasse, 1. etasje. Stensberggata 27
desember 2021
01. des 48 Helseavdelingen ACT/FACT Nettverkssamling for team i Oslo Oslo Kongressenter (FORUM), Youngs gate 21
03. des 48 Statsforvalteren i Oslo og Viken Offentlig helsearbeid for turnusfysioterapeuter og kiropraktorer Nettbasert
08. des 49 Velferdsprosjektet Hva må til for at lavinntektsfamilier får bedre levekår? Planlegger et webinar
14. des 50 Velferdsprosjektet Tvangsbruk overfor psykisk utviklingshemmede – og vergens rolle Planlegger et webinar
februar 2022
09. feb - 10. feb 6 Klima- og miljøvernavdelingen hos Statsforvalteren i Oslo og Viken Miljøsamling for kommunene i Oslo og Viken Quality Hotel River Station, Drammen
Dato Arrangement
oktober 2021
27. okt Fagsamling i plan- og bygningsrett
28. okt Innføring i sosiale tjenester i NAV
29. okt Fagdag øst - Kantsoner langs vann og vassdrag
november 2021
01. nov Basiskurs i økonomisk rådgivning - digitalt
01. nov Vergemål for barn i barnevernet
02. nov Rovfugl - kartlegging, datahåndtering og forvaltning
03. nov Fagdag vest - Kantsoner langs vann og vassdrag
08. nov - 09. nov Barnevernlederforum
09. nov Rus- og psykiskhelsekonferanse i Viken og Innlandet 2021
10. nov Snakke sammen- et verktøy for samtaler med barn
10. nov - 11. nov Samling for kommunalsjefer for barnehage og skole i Oslo og Viken
12. nov Lederkonferanse - CRPD
12. nov Invitasjon til digitalt informasjonsmøte 12. november om tilskuddsordning for lokal kompetanseutvikling i barnehager og skoler i Oslo
15. nov Invitasjon til digitalt informasjonsmøte 15. november om tilskuddsordning for lokal kompetanseutvikling i barnehager og skoler i Viken
16. nov - 17. nov Videregående kurs i økonomisk rådgivning
22. nov Friskolesamling - Oslo og Viken
22. nov Retten til utdanning - i et menneskerettighetsperspektiv
23. nov - 24. nov Kommunesamling for landbruk 2021
23. nov - 24. nov Statsforvalteren og Husbanken ønsker velkommen til Bolig- og velferdskonferansen 2021
23. nov Møte med sektor om voksenopplæring
25. nov Tilskuddsmottakersamling - lindrende behandling den 25.november
25. nov BASIL innsamlingen 2021
29. nov - 30. nov Klima Viken kick-off
30. nov Basiskurs i økonomisk rådgivning
desember 2021
01. des ACT/FACT Nettverkssamling for team i Oslo
03. des Offentlig helsearbeid for turnusfysioterapeuter og kiropraktorer
08. des Hva må til for at lavinntektsfamilier får bedre levekår?
14. des Tvangsbruk overfor psykisk utviklingshemmede – og vergens rolle
februar 2022
09. feb - 10. feb Miljøsamling for kommunene i Oslo og Viken