Kommunestruktur

Oppdatert 11.07.2022

Norge har 356 kommuner. Fastsetting og endring av kommunegrenser blir regulert av inndelingsloven.

2020 var det første året for 47 nye kommuner som følge av kommunereformen.

Statsforvalteren skal veilede kommuner, folkevalgte og private i spørsmål om inndelingsloven og prosessene ved grenseendring og grensefastsettelse.

Ved behov kan vi også hjelpe kommuner med å forhandle fram en avtale om økonomisk oppgjør ved grensejustering eller deling.

Vi kan også gjøre lovlighetskontroll med budsjettvedtak etter at utredning om sammenslåing eller deling er satt i gang. 

Vis mer

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Publisert 21.12.2021

Rapport om interkommunalt samarbeid i tidligere Buskerud fylke med randkommuner

Formålet med rapporten er å fremskaffe en oversikt over omfang og innhold av oppgaver som løses i interkommunale samarbeid. Utredningen skal brukes som grunnlag for vår dialog med kommunene.