Tilleggsnummer til Statsbudsjettet 2022

Forslag til endringer av statsbudsjettet 2022 ble lagt fram i går kl. 12 av den nye regjeringen.

Publisert 09.11.2021

På Regjeringen.no ligger all informasjon om Tilleggsnummer til Statsbudsjettet.  Flere relevante lenker ligger i margen til høyre.

Vekst i frie inntekter

Det foreslås en vekst i kommunenes frie inntekter på 2 mrd. kroner. Denne veksten i frie inntekter kommer i tillegg til allerede foreslått vekst i forslag til statsbudsjettet på 1,6 mrd. kroner. Den totale veksten i frie inntekter blir dermed samlet sett for kommunene på 3,6 mrd. kroner for 2022. 

Ressurskrevende tjenester

Foreslått innstramming i statsbudsjettet for 2022 om å øke innslagspunktet med 50 000 kroner utover lønnsveksten reverseres. Regjeringen foreslår at innslagspunktet kun øker med anslått lønnsvekst i kommunene i 2021. Det innebærer at innslagspunktet fastsettes til 1 470 000 kroner. På denne bakgrunn foreslås det at bevilgningen økes med 300 mill. kroner.

Les pressemelding om saken her.

Flere andre enkelt saker kan leses i proposionen.

 

 

 

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.