Kommunalrett

Kommuneloven gir kommuner og fylkeskommuner stor frihet til å organisere sin virksomhet, bare de holder seg til reglene i forvaltningsloven, offentlighetsloven og de enkelte særlovene.

Det er viktig at kommunalt selvstyre og lokaldemokrati balanseres mot nasjonale likhetsprinsipper og rettsikkerhet, som skal gjelde for alle landets innbyggere.

Statsforvalteren har myndighet til å kontrollere kommunenes virksomhet. Tre eller flere medlemmer av et kommunestyre kan sammen sende en avgjørelse til Statsforvalteren for å få kontrollert at den er lovlig. Statsforvalteren kan også på eget initiativ ta opp saker til lovlighets­kontroll. Statsforvalteren kontrollerer at vedtaket har blitt til på lovlig vis, at det er fattet av riktig organ, og at innholdet i avgjørelsen er i samsvar med gjeldende lover og regler.   

Vis mer

Telefontid mandag, onsdag, torsdag og fredag fra kl. 12:00-14:00

Telefonnummere til saksbehandlere:  

69247139 Gøril Hjelseth
69247057 Cathrine Lied Meyer
22003586 Hege Rasch-Engh
22003554 Erland Ottersen
22003568 Kine Bergan Bjørnerud
22003710 Martine Torp Astin
22003655 Lise Marie Sundsbø 

Lenker