Kommunal styring

Statsforvalteren skal kontrollere og veilede kommunene om rettsregler som gjelder kommunale organer. Dette gjelder både generelle og spesifikke juridiske problemstillinger og spørsmål knyttet til økonomireglene. Statsforvalteren skal også formidle signaler fra departementene til kommunene.


18.06.2021

Vi har fordelt 950 mill. kroner til kommunene i skjønnsmidler til smittevern og oppfølging av TISK-strategien

De ekstra skjønnsmidlene skal kompensere kommunevise variasjoner i netto merutgifter for første halvår 2021.


07.06.2021

Hvaler kommunestyre må foreta nytt valg av formannskap

Statsforvalteren har etter kontroll avdekket at valg av medlemmer til formannskapet var i strid med kommunelovens krav om kjønnsbalanse.


12.05.2021

Kommuneproposisjonen 2022 og Revidert nasjonalbudsjett 2021

Det ble i går, 11. mai, lagt fram regjeringens forslag til politikk for kommunesektoren og det økonomiske opplegget for det kommende året. I den samme proposisjonen ble også revidert nasjonalbudsjett presentert, hvor blant annet regjeringens syn på gjennomføringen av den økonomiske politikken oppdatert.


29.04.2021

Kommunekonferanse i Oslo og Viken

I samarbeid med Viken fylkeskommune inviterer vi til digital konferanse. Frist for påmelding er 8. juni.


20.04.2021

Hva innebærer oppvekstreformen ?

Webinar i regi av Velferdsprosjektet


07.04.2021

Midler til lokale virksomheter i kommunene

Hensikten med tilskuddet er å sette kommunene bedre i stand til å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak. 


29.01.2021

Statsforvalterens forventningsbrev for 2021

Vi har utarbeidet et forventningsbrev til kommunene for 2021, hvor vi setter søkelys på prioriterte kommunale oppgaver som regjeringen har klare forventinger til.  


08.01.2021

Statlig tilsyn med kommunesektoren i 2021

Vi er nå i mål med å samordne planlagte statlige tilsyn med våre kommuner og fylkeskommuner. Planlagte tilsyn fremgår av den nasjonale tilsynskalenderen.


30.12.2020

Fordeling av skjønnsmidler til smittevern, herunder kommunenes oppfølging av TISK-strategien, som følge av Covid-19

Høsten 2020 har vi til sammen mottatt og fordelt 864,9 millioner kroner i skjønnsmidler til våre kommuner. 


29.12.2020

Kommunekonferansen 2020/2021 utsatt til juni 2021

Den planlagte kommunekonferansen for 2020, som på grunn av pandemien ble utsatt til 16. - 17. februar 2021, er nå ytterligere utsatt, til juni 2021.


Flere nyheter Få nyhetsvarsel