Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Kommunal styring

Statsforvalteren skal kontrollere og veilede kommunene om rettsregler som gjelder kommunale organer. Dette gjelder både generelle og spesifikke juridiske problemstillinger og spørsmål knyttet til økonomireglene. Statsforvalteren skal også formidle signaler fra departementene til kommunene.


29.01.2021

Statsforvalterens forventningsbrev for 2021

Vi har utarbeidet et forventningsbrev til kommunene for 2021, hvor vi setter søkelys på prioriterte kommunale oppgaver som regjeringen har klare forventinger til.  


08.01.2021

Statlig tilsyn med kommunesektoren i 2021

Vi er nå i mål med å samordne planlagte statlige tilsyn med våre kommuner og fylkeskommuner. Planlagte tilsyn fremgår av den nasjonale tilsynskalenderen.


30.12.2020

Fordeling av skjønnsmidler til smittevern, herunder kommunenes oppfølging av TISK-strategien, som følge av Covid-19

Høsten 2020 har vi til sammen mottatt og fordelt 864,9 millioner kroner i skjønnsmidler til våre kommuner. 


29.12.2020

Kommunekonferansen 2020/2021 utsatt til juni 2021

Den planlagte kommunekonferansen for 2020, som på grunn av pandemien ble utsatt til 16. - 17. februar 2021, er nå ytterligere utsatt, til juni 2021.


Opplæring i arealplanlegging for folkevalgte i kommunene i Oslo og Viken [Opptak tilgjengelig]

Statsforvalteren inviterer til opplæring i arealplanlegging for folkevalgte i kommunene i Oslo og Viken. Det blir arrangert et felles webinar for alle kommunene torsdag 21. januar 2021.


30.10.2020

Tildeling av skjønnsmidler som kompensasjon for koronakostnader i kommunene

Resterende ordinære skjønnsmidler for 2020 og ekstra skjønnsmidler i forbindelse med utbruddet av koronaviruset er nå fordelt våre kommuner.


29.10.2020

Dialogmøte med kommunene i Oslo og Viken - Leve hele livet

Hovedtema for møtene er plan og planarbeid. Påmelding innen 5. november.


08.10.2020

Statsbudsjettet 2021

Regjeringens forslag til Statsbudsjett for 2021 ble lagt fram 7. oktober kl. 10. På samme tidspunkt ble det avholdt et informasjonsmøte for våre kommuner. 


09.09.2020

Tildeling av prosjektskjønn for 2020

Fylkesmannen har nå foretatt tildeling av midler til fornyings- og innovasjonsprosjekter etter søknader fra kommunene. Det er totalt 14 søknader som er tildelt litt over 15 millioner kroner. 


12.08.2020

Økonomiske nøkkeltall basert på endelige KOSTRA-tall for 2019

Vi laget et enkelt hefte med oversikt over økonomiske nøkkeltall for våre kommuner.


Flere nyheter Få nyhetsvarsel