Har du innspill? Vi legger ut saker til offentlig ettersyn for at de skal være godt nok opplyst før vi fatter beslutninger.

Informasjon om hvordan du sender inn ditt synspunkt oppgis i den enkelte høring. Ønsker du tilgang til å lese andres innspill, bruker du elektronisk postjournal.

Frist Uke Høring
desember 2021
01. des 48 Oppstart av arbeid med vern av Lushagen i Hurdal
07. des 49 Søknad om tillatelse - Aass Bryggeri AS, Ole Steens gate 10 i Drammen kommune
10. des 49 Høring av søknad om tillatelse etter forurensningsloven til utfylling i sjø ved Lakseberget i Sandvika
13. des 50 Høring av ny søknad om tillatelse etter forurensningsloven til mudring og utfylling ved Rådhusbrygge 5 i Oslo kommune
16. des 50 Høring av besøksstrategi for verneområdene i Tyrifjorden våtmarkssystem
22. des 51 Høring av søknad om tillatelse etter forurensningsloven til mudring ved Alvimterminalen i Sarpsborg kommune
22. des 51 Høring av søknad om tillatelse etter forurensningsloven til mudring ved Bergertjern båthavn i Jevnaker kommune
23. des 51 Søknad om tillatelse til utslipp fra del av ny E18 i driftsfase – område E102 og E103 i Bærum kommune
januar 2022
03. jan 1 Høring av søknad om midlertidig tillatelse etter forurensningsloven til mottak og prosessering av fett-slam ved Veas i Asker kommune
05. jan 1 Søknad om endring av tillatelse etter forurensningsloven – Ragn-Sells AS avd. Moss, Industriveien 24
Frist Høring
desember 2021
01. des Oppstart av arbeid med vern av Lushagen i Hurdal
07. des Søknad om tillatelse - Aass Bryggeri AS, Ole Steens gate 10 i Drammen kommune
10. des Høring av søknad om tillatelse etter forurensningsloven til utfylling i sjø ved Lakseberget i Sandvika
13. des Høring av ny søknad om tillatelse etter forurensningsloven til mudring og utfylling ved Rådhusbrygge 5 i Oslo kommune
16. des Høring av besøksstrategi for verneområdene i Tyrifjorden våtmarkssystem
22. des Høring av søknad om tillatelse etter forurensningsloven til mudring ved Alvimterminalen i Sarpsborg kommune
22. des Høring av søknad om tillatelse etter forurensningsloven til mudring ved Bergertjern båthavn i Jevnaker kommune
23. des Søknad om tillatelse til utslipp fra del av ny E18 i driftsfase – område E102 og E103 i Bærum kommune
januar 2022
03. jan Høring av søknad om midlertidig tillatelse etter forurensningsloven til mottak og prosessering av fett-slam ved Veas i Asker kommune
05. jan Søknad om endring av tillatelse etter forurensningsloven – Ragn-Sells AS avd. Moss, Industriveien 24