Har du innspill? Vi legger ut saker til offentlig ettersyn for at de skal være godt nok opplyst før vi fatter beslutninger.

Informasjon om hvordan du sender inn ditt synspunkt oppgis i den enkelte høring. Ønsker du tilgang til å lese andres innspill, bruker du elektronisk postjournal.

Frist Uke Høring
november 2021
26. nov 47 Høring av søknad om tillatelse etter forurensningsloven til utslipp fra snødeponi i Mjøndalen i Drammen kommune
26. nov 47 Høring av søknad om tillatelse etter forurensningsloven til utslipp fra snødeponi i Svelvik i Drammen kommune
26. nov 47 Forenklet høring av søknad om tillatelse etter forurensningsloven - Nesbyen renseanlegg - Nesbyen kommune
24. nov 47 Høring av søknad om tillatelse etter forurensningsloven til mudring ved Melløs havn i Sarpsborg kommune
22. nov 47 Søknad om tillatelse – Coca-Cola Drikker AS, Robsrudskogen 5 i Lørenskog kommune
15. nov 46 Søknad om tillatelse - Nedre Romerike avløpsselskap IKS - Nedre Romerike avløpsrenseanlegg i Lillestrøm kommune
15. nov 46 Høring av søknad om tillatelse etter forurensningsloven til mudring og utfylling ved Verket Moss felt Bk1A i Moss kommune
12. nov 45 Høring av søknad om tillatelse etter forurensningsloven til utslipp av anleggsvann til Alnaelva og Akerselva i Oslo
09. nov 45 Søknad om endring av tillatelse etter forurensningsloven – XO Gjenvinning AS, Baneveien 123, Lier kommune
09. nov 45 Høring av søknad om ny utslippstillatelse for Geilo og Ustaoset renseanlegg
Frist Høring
november 2021
26. nov Høring av søknad om tillatelse etter forurensningsloven til utslipp fra snødeponi i Mjøndalen i Drammen kommune
26. nov Høring av søknad om tillatelse etter forurensningsloven til utslipp fra snødeponi i Svelvik i Drammen kommune
26. nov Forenklet høring av søknad om tillatelse etter forurensningsloven - Nesbyen renseanlegg - Nesbyen kommune
24. nov Høring av søknad om tillatelse etter forurensningsloven til mudring ved Melløs havn i Sarpsborg kommune
22. nov Søknad om tillatelse – Coca-Cola Drikker AS, Robsrudskogen 5 i Lørenskog kommune
15. nov Søknad om tillatelse - Nedre Romerike avløpsselskap IKS - Nedre Romerike avløpsrenseanlegg i Lillestrøm kommune
15. nov Høring av søknad om tillatelse etter forurensningsloven til mudring og utfylling ved Verket Moss felt Bk1A i Moss kommune
12. nov Høring av søknad om tillatelse etter forurensningsloven til utslipp av anleggsvann til Alnaelva og Akerselva i Oslo
09. nov Søknad om endring av tillatelse etter forurensningsloven – XO Gjenvinning AS, Baneveien 123, Lier kommune
09. nov Høring av søknad om ny utslippstillatelse for Geilo og Ustaoset renseanlegg