Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Har du innspill? Vi legger ut saker til offentlig ettersyn for at de skal være godt nok opplyst før vi fatter beslutninger.

Informasjon om hvordan du sender inn ditt synspunkt oppgis i den enkelte høring. Ønsker du tilgang til å lese andres innspill, bruker du elektronisk postjournal.

Frist Uke Høring
mars 2021
05. mar 9 Høyring av søknad om løyve etter forureiningslova for Trøim reinseanlegg i Hemsedal kommune
05. mar 9 Søknad om tillatelse etter forurensningsloven til næringsmiddelindustri – Mills AS avdeling Drammen
05. mar 9 Høring av søknad om endret utslippspunkt for midlertidig utslipp av renset sigevann - Borge pukkverk deponi i Fredrikstad
20. mar 11 Søknad om endring av eksisterende tillatelse etter forurensingsloven - Hellik Teigen AS – Øvre Eiker kommune
20. mar 11 Søknad om tillatelse til drift av anlegg for sanering av kasserte båter - Kambo Marina AS, Moss kommune
31. mar 13 Høring av søknad om tillatelse etter forurensningsloven til tildekking av Tåjeodden på land og motfylling i sjø i Asker kommune
april 2021
01. apr 13 Søknad om tillatelse til drift av anlegg for sanering av kasserte båter
03. apr 13 Søknad om tillatelse etter forurensningsloven til mudring i sjø ved Vestjordet i Sarpsborg kommune og dumping av muddermasser ved Midtre Sletter i Råde kommune
05. apr 14 Søknad om tillatelse etter forurensningsloven til peling i sjø ved ny dronekai - Moss havn i Moss kommune
Frist Høring
mars 2021
05. mar Høyring av søknad om løyve etter forureiningslova for Trøim reinseanlegg i Hemsedal kommune
05. mar Søknad om tillatelse etter forurensningsloven til næringsmiddelindustri – Mills AS avdeling Drammen
05. mar Høring av søknad om endret utslippspunkt for midlertidig utslipp av renset sigevann - Borge pukkverk deponi i Fredrikstad
20. mar Søknad om endring av eksisterende tillatelse etter forurensingsloven - Hellik Teigen AS – Øvre Eiker kommune
20. mar Søknad om tillatelse til drift av anlegg for sanering av kasserte båter - Kambo Marina AS, Moss kommune
31. mar Høring av søknad om tillatelse etter forurensningsloven til tildekking av Tåjeodden på land og motfylling i sjø i Asker kommune
april 2021
01. apr Søknad om tillatelse til drift av anlegg for sanering av kasserte båter
03. apr Søknad om tillatelse etter forurensningsloven til mudring i sjø ved Vestjordet i Sarpsborg kommune og dumping av muddermasser ved Midtre Sletter i Råde kommune
05. apr Søknad om tillatelse etter forurensningsloven til peling i sjø ved ny dronekai - Moss havn i Moss kommune