Både kommuner og frivillige har fått tilskudd til tiltak for sårbare eldre

Mange sårbare eldre er særlig utsatt pga begrensningene corona gir oss i 2020, og Fylkesmannen i Oslo og Viken har tildelt midler som ble bevilget som en del av revidert statsbudsjett

 

Publisert 17.11.2020

Fylkesmannen i Oslo og Viken har tildelt

  • 35 250 000 til aktivitetstiltak for å motvirke ensomhet
  • 42 095 000 til aktivitetstilbud og besøksvert

Tildelingen ble gitt for å etablere tiltak både for 2020 og 2021

Du finner informasjon om regelverket og hvem som kunne søke og oversikt over tildelingene.