Informasjonsskriv

Under er en oversikt over våre aktive informasjonsskriv

Publisert 04.06.2021, Sist endret 11.06.2021

Informasjonsskriv nr 3/2021 - om vedtak og behandling av klagesaker etter sosialtjenesteloven § 26 om refusjon (erstatter tidligere nr 4/2019)

Informasjonsskriv nr 2/2021 - Behandling av klagesaker etter
sosialtjenesteloven (erstatter nr 3/2019)

Informasjonsskriv nr 1/2021 - statistikker klagesaker og enkeltvedtak Nav for 2020

Informasjonsskriv nr 2/2020 - Flyktninger og personer som har fått opphold på humanitært grunnlag som flytter i integreringstilskuddsperioden, og søker økonomisk stønad i ny kommune
(erstatter informasjonsskriv nr. 2/2014 og informasjonsskriv nr. 6/2019)

Informasjonsskriv nr. 1/2020 - statistikker klagesaker og enkeltvedtak Nav

Informasjonsskriv nr 7/2019 - ansvar for å fatte vedtak etter lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen

Informasjonsskriv nr 5/2019 - egenvurdering knyttet til tilgjengelighet

Informasjonsskriv nr 2/2019 - om bruk av vilkår ved tildeling av økonomisk stønad

Informasjonsskriv nr 1/2019 - statistikk over alle klagesaker og vedtak behandlet i 2018 på NAV-området