Informasjonsskriv nr 3/2021 - refusjon

Informasjonsskrivet gir informasjon om hvordan vedtak om refusjon skal fattes, og hva Nav-kontoret skal gjøre når brukere klager på vedtak om refusjon i ytelser fra folketrygden m.m. jf. § 26.  

Publisert 18.01.2021

Statsforvalteren har oppdatert og erstatter det tidligere informasjonsskrivet.